Krajowy System e-Faktur jest systemem umożliwiającym wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana to dokument w formacie xml, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1), która opublikowana jest w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Czytaj więcej

Obowiązkowe e-faktury – podstawowe założenia