Kontrakty budowlane – ujęcie księgowe kosztów usług podwykonawców

Realizacja projektów budowlanych wiąże się z koniecznością zaangażowania różnorodnych zasobów oraz posiadania doświadczenia i umiejętności, aby prace wykonane zostały w sposób prawidłowy, przy zachowaniu standardów technicznych i wysokiej jakości.

Publikacja: 27.09.2022 17:51

Kontrakty budowlane – ujęcie księgowe kosztów usług podwykonawców

Foto: Adobe Stock

Złożoność projektów budowlanych sprawia, że firmy poszukują partnerów do współpracy, którzy ułatwią ich realizację zapewniając niezbędne zasoby. Jedną z najczęściej wykorzystywanych form współpracy jest zawarcie umowy podwykonawstwa.

W najprostszym ujęciu podwykonawcą jest podmiot, który wykonuje określoną pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Zgodnie z polskim prawem za umowę podwykonawstwa uznaje się odpłatną umowę, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Umowa zawierana jest między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a podmiotem trzecim (podwykonawcą). W przypadku zamówień publicznych dopuszczalne jest także zawieranie umów na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Podwykonawstwo jest zatem zleceniem realizacji wydzielonej części projektu przez podmiot inny niż główny wykonawca.

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału