Podstawowe różnice miedzy standardami wymienione zostały w punkcie 2.2 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1. Są to:

- brak specyfiki rozwiązań dla banków, instytucji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz innych instytucji finansowych w standardzie krajowym,