Rachunkowość w czasach podwyższonej inflacji

Według danych GUS inflacja w Polsce rok do roku w marcu przekroczyła 10 proc., a wstępne wyniki za kwiecień wskazują na jej dalszy wzrost. Sytuacja ta powoduje, że bazujące na wartościach historycznych ujęcie księgowe w wielu przypadkach coraz bardziej oddala się od wartości rynkowych. Ustawa o rachunkowości daje jednak pewną przestrzeń do uwzględnienia zmiany cen.

Publikacja: 17.05.2022 18:49

Rachunkowość w czasach podwyższonej inflacji

Foto: Adobe Stock

Podstawą regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości (dalej: uor) oraz innych przepisach z niej wynikających jest zasada kosztu historycznego wyrażona w art. 7 tej ustawy. Zgodnie z tą zasadą poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione ceny nabycia lub koszty wytworzenia. Konsekwentnie, wycena księgowa kluczowych pozycji w sprawozdaniu finansowym, takich jak środki trwałe, zapasy, udziały w innych jednostkach, inwestycje, zgodnie z art. 28 uor bazuje na cenach nabycia lub koszcie wytworzenia. W przypadku niektórych pozycji, takich jak zaliczane do aktywów trwałych inwestycje, ustawa pozostawia prawo wyboru wyceny rynkowej. W praktyce jednak spółki często decydują, w ramach polityki rachunkowości, na prostszą wycenę historyczną. Mając na uwadze rosnącą w ostatnich miesiącach inflację oraz perspektywy na przyszłość w tym zakresie warto rozważyć, w których obszarach sprawozdania finansowego istnieje możliwość urealnienia wyceny księgowej.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Sąd Najwyższy: zasiedzenie działki za miedzą nie dla każdego sąsiada
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą