Resort finansów uwzględnił część postulatów przedsiębiorców i chce dać im więcej czasu na podatkową spowiedź. Chodzi o przepisy Polskiego Ładu, które w pierwotnej wersji wprowadziły od 2023 r. wymóg prowadzenia w formie elektronicznej i przesyłania co miesiąc do urzędu skarbowego ksiąg podatkowych.

Nowy obowiązek od początku wzbudzał duże kontrowersje i był uważany za kolejne obciążenie administracyjne. Protest do ministra finansów skierowała m.in. Krajowa Izba Biur Rachunkowych.

Najnowsza wersja Polskiego Ładu przesuwa datę wejścia w życie tych przepisów.

Zgodnie z projektem nowe obowiązki będą wprowadzane stopniowo, najpierw dla największych firm. Najwięksi podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro, będą obowiązani prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2023 r. Począwszy od tego roku podatkowego, będą też mieli obowiązek przesyłania tych ksiąg w formie ustrukturyzowanej.

Od 2025 r. wymóg ten obejmie podmioty, które mają obowiązek prowadzenia i przesyłania ewidencji na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Chodzi o ewidencję sprzedaży, z której wyłączone są czynności zwolnione z podatku.

Pozostałe podmioty prześlą po raz pierwszy ewidencje podatkowe od 2026 r..

Jakie dane zamierza zbierać fiskus? Podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą musiały prowadzić przy użyciu programów komputerowych: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), a także ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do tego dochodzi wymóg ich przesyłania do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej, na zasadach przewidzianych w art. 193a § 3 ordynacji podatkowej.

Przedsiębiorcy rozliczający PIT będą przekazywać fiskusowi dane zarówno w trakcie roku, jak i po jego zakończeniu. Analogiczne wymagania zostały też wprowadzone w ustawie o CIT.

Przypomnijmy, że dotychczas przedsiębiorcy obowiązkowo wysyłają skarbówce JPK_VAT z deklaracją. Pliki JPK nie obejmują jednak wszystkich zdarzeń, np. odpisów amortyzacyjnych od firmowego majątku. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że dostęp na bieżąco do danych z ewidencji pomoże ograniczyć uciążliwe kontrole.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Etap legislacyjny: opiniowanie

Czytaj więcej

Rząd ogłosił kolejne zmiany w Polskim Ładzie