Kwestie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów darowizn przekazanych w związku z pomocą Ukrainie uregulowała ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa).

Koszty w specustawie