Wspólnicy mogą jednak później zadecydować, że nie chcą zwrotu ani pożyczki, ani odsetek z niej wynikających. Mają oni prawo do podjęcia uchwały o konwersji zobowiązania wobec nich na kapitał zakładowy spółki. Konwersja to działanie polegające na przekształceniu wierzytelności wspólnika z tytułu udzielonej spółce pożyczki na objęcie nowych udziałów w spółce.

W świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych wierzytelność wspólnika może być zamieniona na udziały na dwa sposoby: