Prowadzę firmę produkcyjną i rozliczam się za pomocą księgi przychodów i rozchodów. Pod koniec zeszłego roku kupiłam sprzęt do produkcji, wpisałam go do ewidencji środków trwałych i rozpoczęłam amortyzację. Odpisy wpisywałam w księdze przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodów. Teraz jednak muszę sprzedać sprzęt. Czy w związku z tym powinnam skorygować koszty uzyskania przychodów? – pyta czytelniczka.

Przedsiębiorca nie musi wykreślać z księgi odpisów amortyzacyjnych po sprzedaży środka trwałego. Są one natomiast uwzględniane przy obliczaniu dochodu z transakcji.

Przypomnijmy, że przy rozliczaniu wydatków na firmowy majątek duże znaczenie ma przewidywany okres jego używania. O tym jak długo dana rzecz będzie wykorzystywana w działalności decyduje sam przedsiębiorca. Jeśli przewiduje, że równo rok albo krócej, to wydatki na nabycie może bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie musi jej amortyzować. Jeśli dłużej niż rok, to powinien majątek zaliczyć do środków trwałych i naliczać odpisy amortyzacyjne.

Tak właśnie zrobiła podatniczka w opisanej sytuacji. Założyła, że sprzęt do produkcji będzie używany w firmie dłużej niż rok i wpisała go do ewidencji środków trwałych. Jego wcześniejsza sprzedaż nie powoduje jednak, że rozliczone do tej pory odpisy amortyzacyjne nie mogą być podatkowym kosztem.

Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 17 sierpnia 2016 r. (IBPB-1-2/4510-733/16-1/MW). Firma, która o nią wystąpiła, argumentowała, że sprzedaż majątku przed upływem roku od nabycia nie powoduje jego wstecznego przekwalifikowania. Zaliczenie danej rzeczy do środków trwałych w sytuacji, gdy planowane było jej używanie przez okres dłuższy niż rok, było bowiem w pełni prawidłowe. Także odpisy amortyzacyjne były dokonywane zgodnie z przepisami. Nie ma w nich wyłączenia z podatkowych kosztów odpisów od środków trwałych, które zostały zbyte przed upływem przewidywanego okresu ich używania, przekraczającego rok. Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem.

Przedsiębiorca musi natomiast obliczyć dochód ze zbycia sprzętu. Jak to zrobić? Od przychodu powinien odjąć koszty, czyli wartość początkową środka trwałego, pomniejszoną o rozliczone dotychczas odpisy amortyzacyjne.

Przykład

Pan Stefan Kowalski sprzedał we wrześniu br. za 50 000 zł środek trwały. Jego wartość początkowa wynosiła 70 000 zł, a dokonane do momentu sprzedaży odpisy amortyzacyjne 30 000 zł. Przychód z transakcji wyniósł 50 000 zł, natomiast koszty uzyskania przychodów 40 000 zł (70 000 zł – 30 000 zł). Dochód to 10 000 zł (50 000 zł – 40 000 zł).