W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono przepisy obligujące podatników prowadzących księgi rachunkowe i ewidencje środków trwałych do wysyłania tych ksiąg i ewidencji w formie elektronicznej do administracji skarbowej. I choć większość przepisów tego pakietu zmian podatkowych wejdzie w życie już za kilka dni, od 1 stycznia 2022 r., to obowiązek wysyłania ksiąg wejdzie w życie o rok później, na początku 2023 r.

Będzie czas na przygotowania

Jak zapowiedział na konferencji prasowej wiceminister finansów Jan Sarnowski, w połowie przyszłego roku będzie udostępniona tzw. schema (wzór oprogramowania) służąca właściwemu sformatowaniu ksiąg, które będą wysyłane do administracji skarbowej. – Chcemy, aby przedsiębiorcy mogli się w ten sposób dobrze przygotować do nowych obowiązków – powiedział Sarnowski.

Zapowiedź wprowadzenia nowego obowiązku wywoływała jednak obawy przedsiębiorców i ekspertów podatkowych jeszcze w trakcie prac legislacyjnych. Wspominano o dodatkowej biurokracji i obciążeniu przedsiębiorców nowymi obowiązkami, także co do instalowania nowych systemów informatycznych. Według MF będzie to narzędzie nieco podobne do plików JPK_VAT, które pozwalają administracji skarbowej na bieżąco kontrolować realizację zobowiązań podatników. Wiceminister Jan Sarnowski przewiduje, że w rezultacie zmniejszy się luka w CIT.

Czytaj więcej

Jan Sarnowski: ryczałt ma być prosty i opłacalny dla przedsiębiorców

– Będzie też możliwe rozszerzenie usługi Twój e-PIT na przedsiębiorców – zapowiedział, nawiązując do działającego już dziś systemu wstępnego wypełniania rocznych zeznań podatkowych dla podatników PIT, którzy nie prowadza działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu ustawy MF wspominało też, że zbieranie na bieżąco danych z ksiąg rachunkowych może się przyczynić do zmniejszenia uciążliwości kontroli podatkowych. Organy podatkowe będą bowiem miały możliwość zdalnego zweryfikowania prawidłowości rozliczeń w zakresie podatku dochodowego. Tym samym nie trzeba będzie wysyłać kontrolerów do tych przedsiębiorców, których rozliczenia nie budzą wątpliwości.

Nowe przepisy o wysyłaniu ksiąg rachunkowych nawiązują do obowiązującego już art. 193a ordynacji podatkowej, który przewiduje udostępnianie ksiąg w wersji elektronicznej na żądanie organów skarbowych. Pojawiło się też jednak upoważnienie dla ministra finansów, który może określić szerszy niż dziś zakres danych podlegających ujawnianiu.

Ile wiedzy dla fiskusa

Dziś w „JPK na żądanie” ujawnia się: księgi rachunkowe (JPK_KR); wyciągi bankowe (JPK_WB); stany magazynowe (JPK_MAG); faktury VAT (JPK_FA); podatkową księgę przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR); ewidencję przychodów (JPK_EP).

Prawdopodobnie struktura logiczna oprogramowania na potrzeby przesyłania ksiąg i ewidencji będzie oparta na funkcjonującej obecnie strukturze JPK-KR (czy odpowiednio JPK_PKPIR oraz JPK_EWP).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Niewykluczone jednak, że zostanie ona dostosowana do planowanego poszerzonego zakresu raportowanych danych.

W rozporządzeniu tym minister będzie mógł też zwolnić niektóre podmioty z obowiązku wysyłania ksiąg. Na razie jednak takie rozporządzenie nie zostało wydane. Jeśli MF nie określi wyjątków, to obowiązek wysyłania ksiąg obejmie podatników CIT, a także PIT rozliczających się liniowo, według skali oraz w formie ryczałtu. Księgi będą musieli wysyłać też podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej.

Nowe obowiązki w zakresie prowadzenia i wysyłania ksiąg w formie elektronicznej mogą się okazać wyzwaniem technologicznym i organizacyjnym dla wielu podatników. Z początkiem 2023 r. pojawią się obowiązki stosowania nowych faktur VAT ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-faktur. System będzie wcześniej, tzn. od 1 stycznia 2022 r., dobrowolny. Ale tylko przez rok.

Co mówią przepisy
Co miesiąc, co kwartał albo raz w roku

W tzw. Polskim Ładzie przewidziano zróżnicowane obowiązki wysyłania ksiąg i ewidencji dla różnych grup podatników:- Podatnicy CIT będą przesyłać księgi i ewidencje raz w roku, w terminie złożenia zeznania za dany rok podatkowy.- Podatnicy PIT, w tym opodatkowani ryczałtem, oprócz obowiązku przesyłania danych podatkowych raz do roku będą musieli dodatkowo przesyłać księgi i ewidencje miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od częstotliwości rozliczania zaliczek na PIT lub ryczałtu, do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Według dziś obowiązujących reguł z art. 193a ordynacji podatkowej księgi przesyła się organowi podatkowemu na żądanie, za pomocą oprogramowania udostępnionego przez Ministerstwo Finansów i opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Osoby fizyczne mogą używać jako identyfikatora kwoty przychodu z poprzedniego zeznania rocznego.