Mimo iż prawidłowe rozliczenie podatków już teraz sprawia wiele kłopotów, w 2022 r. może być jeszcze trudniej.

– Zamiast postulowanego uproszczenia systemu podatkowego Polski Ład wprowadzi kolejne komplikacje – mówi Patrycja Goździowska, partner w SSW Pragmatic Solutions.

Czytaj też:

Czytaj więcej

Polski Ład skomplikuje rozliczenia przedsiębiorców

A Anna Misiak, partner w MDDP, dodaje, że dotychczas przedsiębiorcy płacili taką samą składkę zdrowotną od każdego rodzaju działalności gospodarczej. Teraz z każdego tytułu zapłacą składkę w innej wysokości, liczoną w odmienny sposób. Osoby rozliczające PIT liniowy uiszczą np. 4,9 proc. składki od dochodu, a wspólnicy spółek – 9 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Łatwo będzie się pomylić. Wzrośnie więc liczba korekt.

– Może to spowodować, że biura rachunkowe podniosą stawki za usługi księgowe – mówi Tomasz Wilk, doradca podatkowy w Sendero Tax & Legal.