Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzający zmiany dotyczące sprawozdań finansowych. Zapewnia, że ułatwią życie przedsiębiorcom.

Ministerstwo Finansów, które jest odpowiedzialne za projekt, podaje, że w Polsce jest ok. 277 tys. jednostek prowadzących księgi rachunkowe. Znaczna ich część posiada wieloosobowe zarządy.

Czytaj także: Błąd w księgach rachunkowych

Obecnie z ustawy o rachunkowości wynika, że sprawozdanie finansowe muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu. Po zmianach ma być łatwiej. Nowelizacja wprowadza bowiem możliwość podpisania sprawozdania tylko przez jednego członka zarządu. Powinien on jednak uzyskać od pozostałych oświadczenia potwierdzające, że są spełnione ustawowe wymagania.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że to rozwiązanie jest dobrowolne, nie będzie więc miało negatywnego wpływu na jednostki, które posiadają wypracowaną i utrwaloną praktykę tego rodzaju. Uprości natomiast życie tym, którzy ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z wypełnianiem swoich ustawowych obowiązków.

Druga ważna zmiana przewidziana w nowelizacji to wprowadzenie obowiązku sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML.

Dla pozostałych jednostek, stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęto rozwiązanie prowadzące do większego ujednolicenia formatów oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań. Chodzi o możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych.

Projekt wprowadza również zmiany dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Nowelizowana jest także ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Doprecyzowano m.in. przepisy dotyczące raportów z badania sprawozdań finansowych.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany dostosowawcze znajdą się także w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie, z pewnymi wyjątkami, po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu