[b]Art. 50 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C4D974F1FF1A718DEDF174AA6983D419?n=1&id=324433&wid=347265]ustawy o rachunkowości[/link] jako podstawę wyliczeń wskazuje rok obrotowy i rok poprzedzający. W jaki sposób mogę określić w styczniu danego roku, czy nie przekroczę dwóch z wymaganych wielkości i będę mógł skorzystać z uproszczonej rachunkowości?[/b]

W takim wypadku mamy dwie możliwości. Po pierwsze możemy z góry założyć, że nasza działalność w roku obrotowym pozwoli na zastosowanie uproszczonych zasad i prowadzić księgi rachunkowe według zasad opisanych w tekście obok.

Po drugie, gdy działalność nasza mieści się na granicy limitów wyznaczonych w art. 50 ustawy o rachunkowości, możemy z ostrożności prowadzić księgi rachunkowe w pełnym zakresie, natomiast sprawozdanie finansowe sporządzić w formie uproszczonej, jeżeli po zakończeniu roku obrotowego ustalimy, że taka forma jest możliwa.

[i]Józef Król jest biegłym rewidentem, prezesem zarządu Moore Stephens Józef Król sp. z o.o.

Jacek Kaczka jest biegłym rewidentem, prezesem zarządu Audit4Business sp. z o.o.[/i]