Według uchwalonej we czwartek nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, nadzór nad czynnościami zawodowymi audytorów będzie wykonywała Państwowa Agencja Nadzoru Audytowego (PANA). Przejmie ona niektóre kompetencje samorządu, czyli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

W trakcie sejmowych prac nad ustawą podnoszono zarzuty, że nowa agencja nie będzie w stanie zebrać wystarczającej liczby urzędników, którzy byliby w stanie kompetentnie ocenić pracę biegłego rewidenta. Pierwotnie w rządowym projekcie był warunek, aby urzędnik PANA zajmujący się kontrolą audytu, sam legitymował się kompetencjami biegłego rewidenta. Jednak posłowie złagodzili te warunki. Agencja będzie mogła przeprowadzać kontrole także wtedy, gdy z kontrolerami z uprawnieniami biegłego rewidenta będą współpracowały także inne osoby. Postawiono im kilka warunków, w tym aby nie były w różny sposób powiązane z kontrolowaną firmą audytorską przez poprzednie 3 lata, miały nieposzlakowaną opinie i nie były karane sądownie.

Etap: ustawa przekazana do Senatu