W związku z planowaną sprzedażą budynku, traktowanego przez spółkę jako nieruchomość inwestycyjna i wykazywanego w bilansie jako inwestycja, spółka zamówiła u rzeczoznawcy majątkowego wycenę nieruchomości – operat szacunkowy na 31 grudnia 2014 r. Z powodów leżących po stronie wykonawcy operatu dotarł on do spółki dopiero 25 lutego 2015 r., już po sporządzeniu sprawozdania finansowego i przedstawieniu go do badania. Wartość nieruchomości według operatu szacunkowego wyniosła 12 565 000 zł. W księgach i bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2014 r. wartość nieruchomości to 11 725 000 zł. Czy spółka, będąc jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, powinna wprowadzić stosowne korekty w sporządzonym już sprawozdaniu finansowym, podwyższając wartość nieruchomości? – pyta czytelnik.

Tak.

Istotne zdarzenie, o którym spółka pozyskała informację po dniu bilansowym, trzeba wykazać w księgach zamykanego roku. Sporządzone sprawozdanie jest niezatwierdzone, więc trzeba je zmienić i poinformować biegłego, który je bada.

Zgodnie z uzyskaną wyceną wartość nieruchomości zmieniła się o:

12 565 000 zł – 11 725 000 zł = 840 000 zł.

Ewidencja księgowa:

1. Korekta wyceny nieruchomości w księgach 2014 r.

Wn „Aktualizacja wartości nieruchomości" 840 000 zł

Ma „Pozostałe przychody operacyjne" 840 000 zł

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ