Tylko spójne, wysokiej jakości, globalne regulacje mogą doprowadzić do pobudzenia światowego wzrostu gospodarczego – twierdzi Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC – International Federation of Accountants). Na początku lutego wydała dziesięć rekomendacji dla twórców prawa finansowego na całym świecie.

Różne interesy

Pierwsza zasada to kryterium tworzenia prawa według jasnych celów, będących niekwestionowanym interesem publicznym. Federacja zwraca uwagę, że przepisy mają odzwierciedlać interesy różnych organizacji i podmiotów rynku, bez względu na ich typ i wielkość. Tworzenie prawa powinno być poprzedzone oceną skutków regulacji według standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Oznacza to, że przed wydaniem przepisów powinno się zbadać ich potencjalne skutki dla adresatów pod względem efektywności, finansów i czasu, jaki spędzą na dostosowaniu się do prawa.

Księgowi uważają, że w świecie zglobalizowanej gospodarki prawo powinno się tworzyć we współpracy z innymi państwami. Należy też przewidzieć odpowiednie siły i środki na wdrożenie przepisów. Prawo powinno się tworzyć w procesie konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami. „Założenie, że wszystko, co stworzy regulator jest w interesie publicznym, szkodzi efektywności takiego prawa i powoduje konflikty wśród jego adresatów" – czytamy w dokumencie wydanym przez IFAC. To aluzja do przepisów pisanych w różnych krajach na polityczne zamówienie i bez należytych konsultacji z zainteresowanymi przedsiębiorcami czy organizacjami.

Federacja rekomenduje też, by przepisy były rozważnie wdrażane, a już po wdrożeniu poddawane stałemu przeglądowi co do efektywności ich działania.

Limity dla audytorów

Rekomendacje, choć niewiążące dla władz krajowych, mogą wyglądać interesująco w zetknięciu z planami polskiego rządu co do nowych przepisów o audycie i kontroli finansowej. W planach prac rządu na drugi kwartał 2016 r. znalazło się przygotowanie nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Z wcześniej prezentowanych założeń wynikało m.in. ograniczenie w świadczeniu usług firmy audytorskiej dla firmy, w której bada ona sprawozdania finansowe. Chodzi np. o doradztwo podatkowe i inwestycyjne.

Planowane przepisy mają być wdrożeniem nowych europejskich reguł audytowych. Jednak w dotychczas prezentowanych założeniach pojawiły się różnice w stosunku do regulacji unijnych.

Na przykład, przepisy europejskie wymagają, by dana jednostka zmieniała audytora raz na cztery lata, ale nakładają taki obowiązek głównie dla tzw. jednostek zaufania publicznego, czyli dużych firm, banków, urzędów itd. Według polskiego projektu ma to dotyczyć także małych i średnich firm.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Opinia dla „Rz"

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Niektóre z rekomendacji IFAC wydają się istotne w kontekście prac nad zmianami w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Istnieje np. sugestia IFAC, by analizować koszty wprowadzanych regulacji dla ich adresatów. Obecnie przepisy dotyczące kontroli firm audytorskich wymagają, bez względu na ich rozmiar, wykonywania kosztownych kontroli przez dwuosobowe zespoły. W założeniach do zmian ustawowych planuje się, że firmy audytorskie będą obciążane dodatkową opłatą finansującą kontrole wykonywane przez Komisję Nadzoru Audytowego. IFAC sugeruje też, by prawo było tworzone przez urzędników we współpracy z przedstawicielami biznesu. Te postulaty też nie wydają się do końca spełnione w projektowanej ustawie, zwłaszcza co do swobody świadczenia usług przez biegłych rewidentów. Dlatego liczymy na dalsze konsultacje społeczne.