Takie wnioski płyną z debaty zorganizowanej przez warszawski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z okazji 60-lecia jego działalności. Jubileuszowe spotkanie wpisało się w obchodzone obecnie 110-lecie działalności zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich (1907-2017). Była to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności oraz do dyskusji nad przyszłością zawodu księgowego i rachunkowości. Ważny element uroczystości stanowiła debata pt.: „Rachunkowość – zadziwiająca, niezwykła, zaskakująca – kombinacja tradycji i nowoczesności".

60 lat działalności...

Nowa historia warszawskiego oddziału rozpoczęła się 26  kwietnia 1957 r., podczas spotkania w auli Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w którym udział wzięło 75 członków-założycieli. Przez 60 lat działalności, często w trudnych warunkach, zrzeszeni księgowi wzorowo wypełniali swoją misję reprezentując, integrując i szkoląc nie tylko księgowych i biegłych rewidentów, ale także osoby związane zawodowo z szeroko pojętą sferą ekonomiczno-finansową, zyskując miano reprezentanta tych zawodów.

„Chciałbym, żebyśmy w tym roku, jako przedstawiciele zawodu księgowego, chodzili z dumnie wypiętą piersią" – stwierdził Jerzy Koniecki, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, otwierając uroczystości jubileuszowe. Przypomniał także o obchodzonym Roku Księgowego i 110-leciu powstania organizacji księgowych na ziemiach polskich.

... to wkład w tworzenie zawodu...

Następnie odczytano list gratulacyjny z życzeniami i wyrazami szacunku dla wszystkich członków oddziału od Wiesława Janczyka – sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. „Nie jest rzeczą łatwą utrzymanie przez dziesiątki lat tak wysokich standardów działalności w warunkach ciągłych zmian otoczenia gospodarczego i prawnego" – napisał Wiesław Janczyk. Wyraził przekonanie, że „wysiłek i serce, jakie wkładają Państwo w swoją pracę na rzecz rachunkowości, przynosić będzie obfity plon przez kolejne dziesiątki lat".

List gratulacyjny przesłał także Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego. Podkreślił w nim m.in., że „Stowarzyszenie wniosło istotny wkład w tworzenie w Polsce zawodów dyplomowanego biegłego księgowego oraz biegłego rewidenta", a certyfikaty SKwP „mają już swoją renomę na rynku związanym z branżą finansową".

Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP, podkreślił rolę warszawskiego oddziału, największego wśród 26. oddziałów okręgowych Stowarzyszenia. Stwierdził, że „60 lat dla człowieka to wiek godny, a dla organizacji, zwłaszcza tak żywotnej jak Stowarzyszenie, to wiek jeszcze młodzieńczy". Zauważył, że „ostatnie kilkanaście lat działalności Oddziału Okręgowego w Warszawie zaznaczyło się doskonale". Franciszek Wala podziękował wszystkim aktywnym członkom, wykładowcom i pracownikom oddziału, na czele z jego prezesem Jerzym Konieckim.

Z okazji rocznicowych uroczystości życzenia działaczom i członkom warszawskiego oddziału złożył także Zbigniew Żurek – przewodniczący Rady Pracodawców przy Zarządzie Głównym SKwP i wiceprezes Business Centre Club.

... i wypracowanie dobrych praktyk

Krzysztof Burnos – prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, powiedział, że księgowych i biegłych rewidentów łączy działanie w interesie publicznym i podziękował za współpracę na rzecz dobrych praktyk księgowych oraz dobrej sprawozdawczości finansowej. Według niego przyszłość zawodu księgowego i biegłych rewidentów zależy od umiejętności wykorzystania możliwości technologicznych.

„Jesteśmy świadkami digitalizacji gospodarki. Przedsiębiorstwa rejestrują w formie elektronicznej wszystkie procesy gospodarcze, już nie tylko księgowe" – zauważył. Zdaniem Krzysztofa Burnosa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ma wciąż ogromną rolę do odegrania, bo to jak w zmieniającej się rzeczywistości odnajdą się księgowi, uzależnione jest od dobrze zaplanowanego procesu edukacji i kształcenia obecnych i przyszłych kadr.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Nie zabrakło również refleksji, gdy złotą odznakę z diamentem „Za zasługi w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" otrzymał Jan Oleksa, biegły rewident, wieloletni wykładowca i członek władz Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie.

Perspektywy

Interesujący element obchodów stanowiła debata pt.: „Rachunkowość – zadziwiająca, niezwykła, zaskakująca – kombinacja tradycji i nowoczesności", którą poprowadziła autorka niniejszej relacji. Wzięli w niej udział: doradca podatkowy Ewelina Bugaj, biegli rewidenci Agnieszka Gajewska, Łukasz Godlewski i Leszek Marciniuk oraz dyrektor zarządzający Sage w Polsce Piotr Ciski. Z dyskusji płyną optymistyczne wnioski dla księgowych.

Agnieszka Gajewska, biegły rewident, prezes Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie powiedziała: „Jestem spokojna o przyszłość Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Na pewno do końca świata i o jeden dzień dłużej będą osoby, które będą chciały poznać tajniki wiedzy merytorycznej z zakresu księgowości". Przypomniała również ścieżkę edukacyjną dla zawodu księgowego.

Doświadczenie kontra technologie

W ocenie Łukasza Godlewskiego, biegłego rewidenta, „perspektywy przed zawodem księgowego są dosłownie nieograniczone". Stwierdził, że „współczesna technologia zapewnia szybkie przetwarzanie danych i obieg informacji, ale kontrola i ocena zdarzeń gospodarczych oraz ich konsekwencji dla finansów firmy pozostaje w rękach księgowego". Jego zdaniem, automatyzacja pracy nigdy nie zastąpi doświadczenia i wiedzy księgowego z zakresu rachunkowości.

Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce, zauważył natomiast, że „jesteśmy w takim miejscu, w którym będzie się bardzo dużo działo z punktu widzenia rozwiązań informatycznych i technologii. Coraz więcej informacji jest digitalizowanych i przechowywanych w przedsiębiorstwie". Podkreślił, że to księgowi często potrafią uratować biznes, jeśli np. „przyjdziecie do prezesa i powiecie, że rabaty pomiędzy jednym miesiącem a drugim dramatycznie nam wzrosły, terminy płatności nam się wydłużyły, za chwilę będziemy mieli problem z płynnością". „Ale do tego sam system księgowy nie wystarczy, musicie mieć do tego odpowiednie narzędzia" – podkreślił Piotr Ciski.

Wielu przedsiębiorców spodziewa się więc od księgowych pomocy w wykorzystywaniu gromadzonych informacji finansowych do prognozowania, analizowania i podejmowania decyzji. Zdaniem Piotra Ciskiego, to księgowi, a nie automaty, zawsze będą niezbędni także w  przypadku kontroli administracji skarbowej i prowadzenia bezpiecznego biznesu. Automat nie zastąpi dobrego specjalisty.

Partner przedsiębiorcy...

Leszek Marciniuk podkreślił, że podziela pogląd, iż „tani księgowy, to często najdroższy księgowy", a wielu przedsiębiorców – zwłaszcza małych i  średnich – wymaga „prowadzenia za rękę od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej", gdyż niektórzy nie odróżniają np. podatku dochodowego od VAT. Podkreślił rolę biura rachunkowego, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazał, że jakość takich biur i ich prestiż rośnie, gdy zatrudniają certyfikowanych księgowych. Ich rola jest niezastąpiona, ponieważ w przeciwieństwie do centrów usług księgowych zapewniają lepszy, gdyż bardziej bezpośredni kontakt obsługi klienta.

...z szeroką wiedzą

Ewelina Bugaj powiedziała, że od współczesnego, nowoczesnego księgowego oczekuje się bardzo szerokiej wiedzy z zakresu prawa bilansowego, podatkowego, cywilnego, prawa pracy i wielu innych zagadnień. Powoduje to, że zmieniają się jego zadania i pozycja w przedsiębiorstwie. Podkreśliła, że prawo podatkowe ma zupełnie inną rolę niż bilansowe i że nie jest zaniepokojona o los rachunkowości. Rachunkowość, jej zdaniem, była, jest i będzie niezastąpiona. Będzie spełniać wyznaczone jej cele, niezależne od celów podatkowych.

Podsumowując debatę, Jerzy Koniecki podkreślił, że „nie unikniemy cyfryzacji, nie unikniemy nowych zadań, nowej roli księgowego. Księgowy będzie potrzebny dopóki będzie pieniądz i kredyt, dopóki będą nowe inicjatywy, bo ktoś to będzie musiał zarejestrować. Rola księgowego będzie się wciąż zmieniać w kierunku analityka i prognosty, który analizuje i przekłada dane rzeczywiste na przyszłe. I rzeczywiście, będziemy do tego celu wykorzystywać informatykę, nie cofniemy się przed rozwojem cyfryzacji. My także, jako Stowarzyszenie, zwracamy na to uwagę na organizowanych przez nas zajęciach".

Warszawskiemu Oddziałowi Okręgowemu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z okazji jubileuszu 60-lecia jego działalności należy życzyć kolejnych lat tak dynamicznego rozwoju i tak profesjonalnego zarządzania, bo oddział to przecież ludzie! To ich praca i ogromne zaangażowanie składa się na ten niekwestionowany sukces. Księgowi będą potrzebni do końca świata i o jeden dzień dłużej...

Autorka jest wykładowcą, specjalistką z podatków i rachunkowości

Liczba uczestników szkoleń wciąż rośnie

Reaktywowany po „Polskim Październiku" warszawski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powstał 26 kwietnia 1957 roku. Od tego czasu liczba jego członków wzrosła dziesięciokrotnie, do 4,2 tysiąca osób. Oddział wciąż dynamicznie się rozwija i poszerza swoją bazę szkoleniową. W 2016 roku na szkolenia, prowadzone przez ponad 100 wykładowców oddziału, zgłosiło się 12,5 tysiąca osób, o 2,3 tysiąca więcej niż rok wcześniej.

Działalność szkoleniowa i konsultacyjna prowadzona jest przez warszawski oddział SKwP na wysokim poziomie. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wykładowców oraz profesjonalnie przygotowanym materiałom szkoleniowym, oddział plasuje się na wiodących miejscach w rankingach organizacji i firm szkoleniowych.

JAK WIDZIANY JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY – WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Z okazji 110-lecia działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zorganizował ogólnopolskie badanie „Portret księgowego 2017", składające się z dwóch ankiet:

1. Autoportret księgowych (link do ankiety),

2. Księgowi oczami przedsiębiorców (link do ankiety).

Pierwsza z nich jest adresowana do księgowych, druga do przedsiębiorców i innych osób niezwiązanych zawodowo z rachunkowością, ponieważ każdy w mniejszym lub większym zakresie ma do czynienia z księgowym. Dlatego zwracamy się do wszystkich z prośbą o wypełnienie ankiet, aby uzyskać jak najwięcej informacji o tym jak są postrzegani przez społeczeństwo księgowi i jakie mają zdanie sami o sobie. Badanie pokaże czy portrety te są zbliżone.

Zapraszamy do wypełnienia odpowiedniej ankiety (zajmie to nie więcej niż 5-7 minut) i zachęcenia do udziału w badaniu współpracowników i znajomych.

Linki do ankiet znajdują się na stronie www.skwp.pl