Materiał sponsorowany: Siemens sp. z o.o.

Polska jest trzecim producentem mleka i śmietany w UE – wyprzedzają nas jedynie Francja i Niemcy, których gospodarki są kilkukrotnie większe od naszej. Branża w Polsce rozwija się dynamicznie i coraz częściej kieruje swoje towary na rynki zagraniczne. Równolegle staje przed nowymi wyzwaniami, m.in. związanymi z rosnącymi kosztami surowców oraz energii. Powyższe wyzwania sprawiają, że branża mleczarska coraz mocniej otwiera się na relacje partnerskie z firmami technologicznymi, które pomagają osiągać założone cele biznesowe i rozwojowe.

Wyzwania dla branży spożywczej

Dane Instytutu Zasobów Światowych z siedzibą w Waszyngtonie pokazują, że jedna czwarta globalnej emisji dwutlenku węgla pochodzi z produkcji żywności. Przemysł spożywczy konsumuje także 70 proc. słodkiej wody zużywanej na całym świecie. Ponadto logistyka produktów spożywczych często bywa nieefektywnie zorganizowana – do 32 proc. wszystkich produktów żywnościowych marnuje się w drodze od producenta do konsumenta, np. psując się podczas transportu. To jednak nie wszystkie wyzwania. By zwiększać konkurencyjność firmy muszą skracać czas produkcji stawiając na ciągłość i niezawodność linii produkcyjnych, np. poprzez zapewnienie niezależnych źródeł energii i możliwości jej magazynowania.

Zrozumienie partnera i korzyści

W Siemensie podchodzimy holistycznie do optymalizacji procesów produkcyjnych naszych partnerów. W pierwszym etapie staramy się zrozumieć potrzeby klienta i poznać wyzwania danej branży. Ważnym elementem jest audyt pozwalający zdefiniować bieżącą sytuację oraz określić obszary, w których można poszukiwać optymalizacji. Przyglądamy się całemu procesowi i logistyce, aby wskazać, jakie elementy da się usprawnić i gdzie szukać oszczędności. Już samo opomiarowanie zakładu produkcyjnego i zastosowanie skalowalnego rozwiązania Simatic Energy Manager do zarządzania energią, może zwiększyć efektywność energetyczną oraz ograniczyć koszty energii o średnio 5-10 proc. Przykłady naszych wdrożeń pokazują, że możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w zakładach produkcyjnych nawet do 20 proc., a śladu węglowego – do 33 proc.

Ciągłość i bezpieczeństwo

W Siemensie stawiamy na indywidualnie zaprojektowane, kompleksowe rozwiązania, takie jak wsparcie w zakresie serwisu (w tym z wykorzystaniem tzw. predictive maintenance), modernizacji, szkoleń oraz pomoc w finansowaniu w modelu Energy Performance Contracting (EPC) lub Energy Efficiency as a Service (EEaaS), które nie wymagają wkładu finansowego po stronie klienta. Zwiększenie konkurencyjności wymaga również zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego, odporności, elastyczności i ciągłości działania, a wszystko to w duchu zielonej transformacji.

Najważniejszą korzyścią, jaką oferuje podejście Siemensa jest kompleksowość: podchodzimy do zagadnienia modernizacji holistycznie, każdorazowo uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości klienta, a także aktualne trendy technologiczne oraz optymalną synchronizację działań w ramach wdrożenia. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować rodzimej branży mleczarskiej sukces, rozumiany jako zwiększenie efektywności kosztowej i energetycznej, przy jednoczesnej dbałości o zrównoważone podejście uwzględniające ESG.

Autorka: Ewa Mikos-Romanowicz, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Siemens Polska

Ewa Mikos-Romanowicz

Ewa Mikos-Romanowicz

Mat. Partnera

Materiał sponsorowany: Siemens sp. z o.o.