Czy pracodawca ma prawo kontrolować, gdzie pracuje pracownik zdalny?

Praca zdalna ma wiele plusów, dlatego tak wiele osób ceni sobie ten tryb pracy. Wykonywanie swoich obowiązków z dowolnego miejsca jest bardzo wygodne i korzystne dla pracowników. Czy pracodawca ma prawo kontrolować, gdzie pracuje pracownik zdalny? Zobacz, czy musisz wskazać przełożonemu miejsce, w którym pracujesz.

Praca zdalna - zasady

Wykonywanie obowiązków w trybie home office to powszechne zjawisko. Praca zdalna to codzienność sporej grupy pracowników biurowych. Pandemia koronawirusa wymusiła na pracodawcach przejście w ten tryb. Na początku wielu pracodawców obawiało się organizacji zadań podczas pracy zdalnej, jednak wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii znacznie ułatwiło komunikację w zespołach i okazało się, że praca w domu może być tak samo efektywna, jak ta w biurze. Jednak w takim trybie trudno kontrolować postępy zleconych zadań. Wielu pracodawców chciałoby wrócić do biura, by mieć stały kontakt ze swoimi współpracownikami. Znaczna liczba firm deklaruje, że po pandemii koronawirusa wejdzie w hybrydowy tryb pracy, jednak są również głosy potwierdzające rezygnację z home office i wymaganie od pracowników 100 proc. obecności w biurze.

Za co pracownicy cenią sobie home office? 

Największym plusem dla zatrudnionych jest zrezygnowanie z dojazdów, co daje sporą oszczędność czasu i energii. Kolejną zaletą jest brak hałasu, wykonywanie obowiązków zawodowych w domowym zaciszu sprzyja skupieniu i produktywności pracownika zdalnego. Home office to marzenie każdego introwertyka, który ceni sobie pracę w samotności.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY ORAZ PRACOWNIKA PODCZAS PRACY ZDALNEJ

Praca zdalna - miejsce wykonywania pracy

Gdzie powinna być świadczona praca zdalna? Miejsce wykonywania pracy nie zostało odgórnie narzucone w rozporządzeniu. Zgodnie z art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 praca zdalna powinna być realizowana “poza miejscem jej stałego świadczenia” czyli np. biura. To oznacza, że pracownik nie musi wykonywać swoich obowiązków zawodowych w domu. W przepisach nie ma wyznaczonego miejsca, w którym należy pracować zdalnie. Zlecenie tego trybu pracy jest jednostronne - to pracodawca nakłada na zatrudnionych ten obowiązek i jest to polecenie służbowe. Co więcej przełożony w każdej chwili może cofnąć swoje rozporządzenie i zlecić pracownikowi wykonywanie obowiązków stacjonarnie.

Czy zgłaszać pracodawcy zmianę miejsca wykonywania obowiązków w trybie zdalnym?

Niesprecyzowanie miejsca pracy zdalnej w opublikowanej ustawie budzi wątpliwości pracowników, którzy chcą wykonywać swoje obowiązki zawodowe w różnych miejscach. Polacy są coraz bardziej mobilni i cenią sobie niezależność. Jednego dnia chcesz pracować w górach, a drugiego wysyłać maile znad morza? Czy powinieneś zgłosić pracodawcy zmianę miejsca wykonywania swoich obowiązków w trybie zdalnym? Nie ma jasnych przepisów, które to określają, jednak warto poinformować przełożonego o swojej lokalizacji. Ta informacja jest istotna w kwestii ubezpieczeń społecznych oraz planów organizacyjnych w firmie.

Kontrola pracy zdalnej

Zaufanie do pracowników to ważny element kultury organizacji. Czy pracodawca ma prawo kontrolować gdzie przebywa pracownik zdalny? Umożliwienie pracownikom zdalnego trybu pracy nie zwalnia pracodawców z obowiązku zagwarantowania odpowiednich zasad BHP. Miejsce wykonywania obowiązków zawodowych przez pracownika powinno być bezpieczne i odpowiednio przystosowane. Czy kontrola pracy zdalnej jest obowiązkowa? Przełożony ma możliwość skontrolowania danego miejsca pracy, jednak nie powinien naruszać sfery prywatnej zatrudnionego.

Kontrola pracy zdalnej przez pracodawcę. Czy pracodawca może skontrolować pracownika?

W przypadku gdy zatrudniony zapewnił, że wykonuje pracę zdalną w domu, może spodziewać się kontroli swojego przełożonego. Istotny jest fakt, że taką wizytę pracodawca musi uzgodnić ze swoim pracownikiem i nie może wejść do mieszkania bez jego zgody. Dlaczego pracodawcy decydują się na taką kontrolę? W trakcie ewentualnego wypadku przy pracy to właśnie on ponosi odpowiedzialność za swojego pracownika. Podczas pracy zdalnej obowiązują bowiem przepisy zawarte w Kodeksie pracy, które obejmują wszystkich pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, bez względu na tryb jej wykonywania. W związku z rozpowszechnieniem pracy zdalnej rząd pracuje nad nowelizacją Kodeksu pracy i być może wkrótce przedstawi jasne reguły dotyczące zasad pracy na home office. 

Materiał Promocyjny