Za nami pierwszy kwartał obowiązywania wymogów raportowania ESEF - czas trudny dla wszystkich zainteresowanych stron, ale jednocześnie ciekawy ze względu na miejsce na krzywej uczenia się, w którym obecnie się znajdujemy. Poniżej przedstawiamy nasze podsumowanie pierwszych doświadczeń i wniosków, związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych w formacie XBRL.

1)    Muszę czy nie muszę raportować w formacie XBRL?

Powyższe pytanie należało do najczęściej zadawanych przez głównych księgowych i dyrektorów ds. raportowania w trakcie pierwszego kwartału 2021. Sytuacja była dynamiczna, a interpretacja kolejnych działań ustawodawców zmieniała się jak w kalejdoskopie.

Rok 2020 zakończyliśmy z przeświadczeniem, że obowiązek raportowania zgodnie z ESEF zostanie przesunięty o rok ze względu na komunikat KNF z 15 grudnia 2020, w którym Komisja potwierdziła swoją intencję. Jednak na początku 2021 roku okazało się, że do przesunięcia obowiązku w Polsce potrzebne są przede wszystkim zmiany w prawie europejskim. Wszyscy emitenci czekali aż do 16 lutego 2021 na kolejne decyzje Unii Europejskiej - dopiero wtedy podpisane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE wprowadzające możliwość skorzystania z opcji przesunięcia terminu obowiązywania raportowania ESEF i jednocześnie dające czas do 19 marca 2021 krajom członkowskim na powiadomienie UE o zamiarze przesunięcia tego obowiązku w danym kraju. Polska wraz z wieloma innymi krajami UE zgłosiła swoją chęć opóźnienia wymogu, jednak ze względu na brak odpowiednich zmian legislacyjnych w prawie krajowym, niewielu spółkom udało się skorzystać z tego rozwiązania. W końcu wymagane przepisy pojawiły się 13 kwietnia 2021 i wszystkie spółki raportujące po tej dacie, mogą wstrzymać się z tagowaniem swoich sprawozdań finansowych za 2020 rok.

2)    Pułapki xHTMLa

Po zmierzeniu się z zawiłościami stanu prawnego, znaczna część emitentów podejmowała wyzwanie raportowania zgodnie z wymogami ESEF, a wtedy pojawiało się przed nimi wiele kolejnych pytań i wątpliwości.

W jakim formacie powinny być poszczególne części sprawozdania finansowego? Co w przypadku raportowania sprawozdania jednostkowego? Tutaj odpowiedź była stosunkowo prosta do ustalenia: skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno zostać otagowane znacznikami XBRL, a finalny format pliku, składanego na bramkę KNF to .zip (gdyż oprócz pliku xhtml z samym sprawozdaniem finansowym, paczka powinna zawierać pliki z właściwą taksonomią). Natomiast pozostałe rodzaje lub części sprawozdania spółki (np. sprawozdanie z działalności zarządu czy jednostkowe sprawozdanie finansowe) powinny zostać skonwertowane do xHTML i w takim formacie powinny trafić na bramkę KNF.

Po skonwertowaniu swoich sprawozdań finansowych do xHTML spółki napotykały problemy z ich stroną wizualną - część narzędzi do konwersji nie radziła sobie z bardziej skomplikowanymi graficznie plikami.

3)    Wyzwania na bramce KNF

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Nie tylko spółki, dostawcy i audytorzy zmagali się z technologicznym wyzwaniem, jakim okazało się raportowanie w XBRL, ale także sam regulator nie uniknął pewnych potknięć. Problemami zidentyfikowanymi jeszcze podczas testów bramki KNF na przełomie stycznia i lutego 2021 były błędy związane z formatem plików zawierających podpis oraz z użyciem najnowszej taksonomii (z 2020 r.) do tagowania sprawozdań finansowych.

Jednym z formalnych wymogów KNF, dotyczących raportowania było użycie przez spółki podpisów zewnętrznych do podpisania plików składanych na bramkę. Niestety bramka KNF nie przewidywała możliwości bezbłędnego przyjęcia plików z rozszerzeniem innym niż xHTML, dlatego zwracała błędy nawet przy poprawnym złożeniu podpisanych plików.

Ponadto, bramka KNF nie została przystosowana do walidacji plików otagowanych najnowszą wersją taksonomii i spółki, które użyły jej do tagowania musiały składać dodatkowe wyjaśnienia w KNF.

Kolejną trudnością, z którą spotkaliśmy się podczas wysyłania sprawozdania finansowego jednej ze spółek na bramkę KNF, był limit wielkości pliku, jaki może zostać złożony na bramkę. Plik ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym tej spółki miał wielkość ponad 50 MB, ale o limicie spółka dowiedziała się dopiero w momencie składania sprawozdania.

4)    Narzędzia do tagowania - pomoc czy przeszkoda?

Na rynku pojawiło się sporo różnych narzędzi, pozwalających na otagowanie sprawozdania finansowego znacznikami XBRL. Część z nich oferowana była przez zagranicznych dostawców z doświadczeniem w tagowaniu sprawozdań w innych krajach, część narzędzi stworzona została przez polskie firmy. Zagraniczne, sprawdzone rozwiązania nie generowały specjalnie dużych problemów w sporządzaniu poprawnych sprawozdań zgodnych z ESEF, jednak nie były też specjalnie popularne wśród spółek - prawdopodobnie ze względu na swoją cenę.

Natomiast narzędzia oferowane przez polskich dostawców niestety sprawiały dosyć dużo kłopotów spółkom, które się na nie zdecydowały. Problemem okazywało się stworzenie poprawnej struktury pliku, duża ilość błędów walidacyjnych, nie pozwalająca audytorom na wystawienie opinii bez zastrzeżenia, problem z estetyczną konwersją pliku sprawozdania na xHTML, a także takie zaprojektowanie narzędzia, które wymusza na użytkowniku zmiany w układzie sprawozdania finansowego.

PwC zaproponowało klientom narzędzie stworzone przez siebie - XBRL Reporter. Spółki, które zdecydowały się na użycie XBRL Reportera do tagowania swoich sprawozdań skonsolidowanych lub konwersji swoich sprawozdań jednostkowych na xhtml, przeszły audyt oraz przesłały swoje pliki na bramkę KNF nie napotykając większych trudności.

5)    Zamieszanie wśród audytorów

Tak jak spółki musiały przygotować się do procesu raportowania zgodnego z ESEF, tak audytorzy musieli stworzyć zupełnie nowy proces audytowania sprawozdań finansowych w nowym formacie. Jednym poszło lepiej, innym nieco gorzej, a na koniec okazało się, że każdy audytor ma trochę inne podejście do badania sprawozdań finansowych w XBRL, a to co dla jednego jest całkowicie akceptowalne, dla innego okazuje się powodem do zamieszczenia zastrzeżenia w opinii z badania.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w raportowaniu ESEF?

Dołącz do praktycznego szkolenia, które poprowadzimy już 19 maja.Anna Wójtowicz, Dyrektor, PwC Polska

Aleksandra Grzyb, Manager, PwC Polska

 

Materiał Promocyjny