Ulga od długu - na czym polega program oddłużeniowy?

Osoby zadłużone bardzo często czują, że narastająca spirala zobowiązań jest nie do pokonania i niechybnie prowadzi do bankructwa. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że istnieją programy pomocowe pozwalające na uniknięcie najgorszego scenariusza i systematyczne wychodzenie z zadłużenia. Za chwilę opowiemy, na czym polega Program Ulga od Długu, który daje realne szanse wyjścia z finansowych tarapatów. Odpowiemy również na pytanie, dla kogo Program Ulga od Długu jest skierowany i jakie warunki należy spełnić, aby do niego przystąpić.

Publikacja: 22.06.2021 14:18

Ulga od długu - na czym polega program oddłużeniowy?

Foto: Adobe Stock

Jak wyjść z długów?

Złe kalkulacje finansowe, nadmierna konsumpcja czy również nagła choroba, utrata pracy lub nieprzewidziane wydatki - te wszystkie sytuacje powodują, że wiele rodzin nie może sobie poradzić z rosnącym zadłużeniem. Liczne telefony od wierzycieli nie muszą jednak oznaczać sytuacji bez wyjścia, gdyż mechanizmy pomocowe są dostępne na wyciągnięcie ręki. Przemodelowanie domowej struktury wydatków i poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów pozwala znacznie usprawnić proces regulacji zobowiązań. Jednak w niektórych przypadkach wartość miesięcznych rat jest tak duża, że nawet praca i oszczędności okupione ogromnym wysiłkiem okazują się niewystarczające. Zatem jak wyjść z długów?

Jednym ze sposobów, które wiele osób traktuje jako chwilowa ulga od długu, staje się zaciągnięcie kolejnej pożyczki na poczet spłaty zalegających zobowiązań. Chociaż tej metodzie nie można odmówić skuteczności w regulowaniu zaległych płatności zagrożonych egzekucją komorniczą, to jednak nie daje ona szans na wyrwanie się z pętli kredytowej bez nagłej poprawy statusu majątkowego. Zaciąganie kolejnego kredytu to kupowanie sobie czasu, w dodatku za cenę wyższego całkowitego zobowiązania. Wcześniej czy później dana osoba osiąga ścianę możliwości.

Dla niektórych osób oczywistą odpowiedzią na pytanie: jak wyjść z długów? będzie kredyt konsolidacyjny. Ten produkt finansowy oferowany przez banki oznacza połączenie wielu zobowiązań finansowych w jedno. Bank lub inna instytucja finansowa przejmuje na siebie wszystkie długi klienta, spłacając je jednocześnie. Wnioskodawca natomiast zyskuje możliwość ponownego określenia terminu spłaty i oprocentowania. Zamiana kilku długów w jeden kredyt konsolidacyjny nie pozostaje darmowa, gdyż z reguły taka usługa kosztuje nieco więcej niż regulacja rozproszonych zobowiązań. Z drugiej strony daje to możliwość spłaty rat na rzecz jednego podmiotu, co ułatwia całą procedurę.

Zarówno pożyczka oddłużeniowa, jak i kredyt konsolidacyjny, to dodatkowe zadłużenie, które może w przyszłości stanowić znaczne obciążenie dla domowego budżetu.

Czy istnieje alternatywna odpowiedź na pytanie: jak wyjść z długów? Okazuje się, że systematyczna regulacja bieżącego zadłużenia nie musi być niemożliwa do realizacji. Istnieje w Polsce program, który umożliwił setkom osób przerwanie spirali długów. Za chwilę opowiemy jak działa Program Ulga od Długu, który stanowi bezprecedensowe rozwiązanie i efektywne koło ratunkowe dla osób zagrożonych postępowaniem komorniczym i bankructwem. W Programie Ulga od Długu znajdziesz szereg specjalistów z dziedziny prawa i finansów, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem każdego etapu. Na czym polega Program Ulga od Długu?

Jak działa program Ulga od Długu?

Ulga od Długu to specyficzny pakiet pomocowy, który wybiera inną ścieżkę wyjścia z kłopotów finansowych niż standardowe rozwiązania. Celem programu Ulga od Długu staje się zaoferowanie kompleksowego wsparcia dla klienta, bazującego na trzech wartościach: rzetelności, otwartości i przejrzystości. Jak działa program Ulga od Długu? Główną zasadą programu pozostaje reprezentowanie klienta w kontaktach z wierzycielami i renegocjacja warunków umowy spłaty zadłużenia. Nawiązanie współpracy rozpoczyna okres opieki nad klientem przez Kancelarię Prawną Certo, a także poprzez sztab specjalistów ds. oddłużania. Już na wstępnym etapie realizacji klient otrzymuje spersonalizowany plan oddłużeniowy, uwzględniający jego sytuację osobistą i wysokość miesięcznej raty, która nie będzie nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu. Warto mieć na uwadze, że regulacja zobowiązania leży w sferze zainteresowań każdej ze stron. Wierzyciele są w stanie zawrzeć ugodę, jeśli otrzymają wiarygodne przesłanki, że dłużnik dalej pragnie regulować swoje zobowiązania. Koszty i czas trwania procesów sądowych zawsze będą obciążeniem, którego warto spróbować uniknąć.

Powierzenie negocjacji specjalistom ds. oddłużania i prawnikom gwarantuje znacznie wyższą pozycję i skuteczność argumentów. Pozwala ponadto odciążyć dłużnika od żmudnego procesu rozmów i wniosków.

Program Ulga od Długu nie daje gwarancji błyskawicznej spłaty zadłużenia bez jakiegokolwiek wysiłku ze strony dłużnika. Program wyjścia z długów rozpisywany jest przeważnie na 3 do 6 lat. Wiedząc, na czym polega program Ulga od Długu, klient otrzymuje bazę do odbicia się od finansowego dna, wraz ze skutecznym planem działania.

Jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do programu?

Program Ulga od Długu jest otwarty dla każdej osoby po 18. roku życia, która nie może sobie poradzić ze spłatą zobowiązań osiągających wartość przynajmniej 10000 złotych. Wiedząc, dla kogo program Ulga od Długu jest przeznaczony, można zadać kolejne pytanie o rodzaje kredytów i pożyczek, jakie są możliwe do spłaty zgodnie z jego regulaminem. Do pakietu pomocowego Ulga od Długu kwalifikują się wszystkie długi niezabezpieczone. Ramy programu Ulga od Długu obejmują zatem kredyty bankowe, chwilówki, długi na kartach kredytowych, kredyty konsumenckie. Jednym słowem - wszystkie zobowiązania, które nie zostały objęte żadnym zabezpieczeniem, takim jak hipoteka lub zastaw na majątku.

Aby przystąpić do programu można wypełnić formularz internetowy bądź skontaktować się telefonicznie. W obu przypadkach specjalista ds. oddłużania przeprowadzi szczegółowy wywiad odnośnie sytuacji materialnej dłużnika i wysokości jego zobowiązań. Rezultatem rozmowy będzie utworzenie personalnego planu oddłużeniowego, jako zarzewia do przyszłej finansowej wolności.

Jak kształtuje się proces wychodzenia z długów w ramach programu Ulga od Długu?

Program Ulga od Długu wspiera klientów na drodze do regulacji bieżących zobowiązań. Kluczowym założeniem staje się wspominana wcześniej renegocjacja warunków spłaty z wierzycielami. W zdecydowanej większości przypadków udaje się nie tylko dostosować nowy harmonogram spłat do sytuacji finansowej klienta, lecz również obniżyć wartość całego zadłużenia. Pakiet pomocowy Ulga od Długu pozwolił wielu osobom na redukcję zadłużenia nawet o kilkadziesiąt procent. Wierzyciele są w stanie iść na ustępstwa, gdyż klienci biorący udział w programie Ulga od Długu dobrze rokują pod względem chęci uczciwej regulacji zobowiązań.

Po stworzeniu spersonalizowanego planu oddłużeniowego następuje otwarcie indywidualnego rachunku, który posłuży do dokonywania wpłat na rzecz wierzycieli.

Zastanawiając się, na czym polega program Ulga od Długu, nie można pominąć wagi pełnomocnictwa udzielanego przez klienta w dziedzinie kontaktu z wierzycielami. Wszelkie rozmowy i korespondencja prowadzona jest przez Kancelarię Prawną Certo. Przekierowanie korespondencji z wierzycielami do programu Ulga od Długu uwalnia czas i energię na zajęcie się podstawowym obowiązkiem dłużnika - regulowaniem zobowiązań. Program Ulga od Długu oferuje znaczne odciążenie psychiczne i skupienie uwagi na konstruktywnych rozwiązaniach problemu.

Co jeszcze warto wiedzieć o zasadach działania programu Ulga od Długu?

Wiemy już, dla kogo program Ulga od Długu jest przeznaczony. Poznaliśmy również odpowiedź na pytanie, jak działa Program Ulga od Długu w kontekście całościowej procedury wychodzenia z długu.

Doprecyzujmy jeszcze kilka innych kwestii, które często pojawiają się w pytaniach stawianych przez osoby zainteresowane.

Ponieważ jednym z założeń oferty staje się wpłata na konto funkcjonujące w ramach programu, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla środków. Pieczę nad oszczędnościami klientów zgromadzonymi w ramach programu Ulga od Długu pełni kancelaria prawna, która działa w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Klient ma wgląd w dowolnym momencie do stanu rachunku konta, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie w trakcie jego trwania - otrzymuje zwrot zgromadzonych oszczędności, pomniejszony o opłaty i koszty.

Przykładamy ogromną wagę do transparentności finansowej, dlatego od razu informujemy klientów o kosztach całego programu. Niezbędne wydatki obejmują opłatę początkową od kwoty 1000 zł (uzależniona jest od wysokości całkowitego zadłużenia), a także opłatę serwisową w wysokości od 50 zł na poczet utrzymania konta bankowego, prowadzenia korespondencji i wsparcia dedykowanego opiekuna.

Trzecim filarem opłat wynikających z uczestnictwa w programie staje się tzw. wynagrodzenie za sukces. Jeśli uda nam się obniżyć całkowitą wartość, pobieramy określony w umowie procent wartości zniżki. Dzięki takiemu podejściu dajemy klientowi gwarancję, że obie strony będą sumiennie pracować na końcowy wynik. Wynagrodzenie od rezultatów uważamy na najbardziej uczciwą formę pobierania prowizji, która zawsze będzie korzystna dla klienta.

Czy Program Ulga od Długu jest skuteczny?

Skuteczność programu Ulga od Długu nie wynika z efektownych sztuczek, lecz z odpowiedzialnego podejścia i mechanizmów finansowo - prawnych opartych na dążeniu do ugody. Pomagamy setkom osób w osiągnięciu wolności od zadłużenia. Program Ulga od Długu dokonał rewolucji na skalę krajową w podejściu do osób zadłużonych, oferując im jasne perspektywy regulacji zobowiązań i możliwość skupienia się na spłacie poszczególnych rat. Dzięki reprezentowaniu klientów przez kancelarię prawną, jesteśmy silną stroną w negocjacjach z wierzycielami. Pomagamy w obniżaniu całkowitej kwoty zobowiązania. Redukcja obciążenia z tytułu zobowiązań finansowych daje spokojny sen i pozwala na efektywne wypełnianie obowiązków przez dłużnika.

Warto zapoznać się z pochlebnymi recenzjami, jakie otrzymujemy od największych serwisów finansowych i informacyjnych. W zakładce 'Media o nas' zebraliśmy opinie o tym, jak działa program Ulga od Długu, pochodzące od takich mediów jak Business Insider, Bankier.pl, Polska Times, Polska Agencja Prasowa czy Rzeczpospolita. Wyjście na finansową prostą pozostaje w zasięgu każdej osoby, a program Ulga od Długu udostępnia ku temu najlepsze narzędzia.

Materiał Promocyjny

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Praca, Emerytury i renty
Ważny komunikat ZUS. Chodzi o wypłaty z programu Rodzina 500+
Zadania
Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata
Podatki
KSeF w Sejmie: E-faktury pójdą prosto do fiskusa
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Podatki
Pierwsze mieszkanie bez podatku, szóste z wyższym
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy