fbTrack
REKLAMA

Prawo

Zakup projektu domu a rozpoczęcie budowy: nowelizacja prawa budowlanego w czasie pandemii

Jak dotąd schemat budowy domu, począwszy od zakupu projektu aż po rozpoczęcie budowy, wyglądał podobnie. Najpierw inwestor sprawdzał status działki w planie zagospodarowania przestrzennego, dostosowywał projekt budowy, a następnie składał komplet dokumentów w odpowiednim urzędzie po to, by otrzymać pozwolenie na budowę. Obecnie sytuacja z panującym koronawirusem wypłynęła na wiele branż i dziedzin życia. Sprawdźmy, jak wygląda sprawa zakupu projektu i rozpoczęcia budowy w kontekście nowelizacji prawa budowlanego i wybuchu pandemii?

Nowelizacja ustawy Prawa budowlanego - co warto wiedzieć?

Już od dłuższego czasu trwały prace nad nowelizacją w Prawie budowlanym. Wprowadzane zmiany mają uprościć i przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlane a także zmniejszyć istniejące obowiązki należące do inwestorów, którzy chcą rozpocząć budowę. Sejm przegłosował ustawę z dnia 13 lutego 2020 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, prezydent Andrzej Duda podpisał ją 3 marca. Jak przewiduje ustawodawca zmiany uproszczą procedury inwestycyjne a podejmowane w tym zakresie rozstrzygnięcia bardziej unormowane. Mówiąc wprost – inwestorzy budowlani będą mieli mniej obowiązków związanych z uzyskiwaniem odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Ograniczone zostaną też zasady sporządzania projektu budowlanego i zamierzeń budowlanych. Nowelizacja reguluje również kwestie nielegalnego użytkowania obiektów oraz samowole budowlane. Jako przykład można przywołać podział projektu budowlanego na:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  • projekt architektoniczno-budowlany, 
  • projekt techniczny.

Ta zmiana w ustawodawstwie sprawi, że organy administracyjne szybciej przygotują dokumentację projektową przeznaczoną do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Stanie się tak głównie dzięki odciążeniu administracji architektoniczno-budowlanej z dotychczasowych obowiązków narzucanych przez ustawę. Taki przekaz płynie z kancelarii prezydenckiej. Dokładną treść nowelizacji można sprawdzić w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 471

Nowelizacja Prawa budowlanego a koronawirus

Jak ma się jednak ustawa o Prawie budowlanym do Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? Trzeba wyjaśnić, że przywołana specustawa, która weszła w życie z dniem 2 marca 2020 przewiduje wyłączenie stosowania określonych przepisów prawa. Dotyczy działań pozostających w związku z działaniami przeciwko rozszerzaniu się pandemii koronawirusa. We wprowadzonej ustawie artykuł 12 jest szczególnie ważny w kontekście zamiarów budowlanych inwestora, ponieważ wyłącza przepisy ustawy Prawa budowlanego: 

  1. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.8), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) [...].

Niewątpliwie przygotowywana w trybie pilnym ustawa będzie szeroko omawiana przez prawników, zwłaszcza gdy pojawią się różnego rodzaju nieporozumienia dotyczące nie tylko kwestii budowlanych. Już zmieniono brzmienie przepisu art. 12.  obecnie należy niezwłocznie poinformować organ administracji architektoniczno-budowlanej o rodzaju, zakresie i sposobie wykonywania robót budowlanych, terminie rozpoczęcia prac w przypadku robót budowlanych lub o zmianie użytkowania budynku.

Warto podkreślić, że według specustawy podczas pandemii koronawirusa “przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się jako czynności związane ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W kontekście budownictwa i zwolnień z wymienionych wyżej przepisów ustawodawca chciał przyspieszyć przebudowę obiektów lub ich budowę na potrzeby walki z COVID-19. Jak ta specustawa odnosi się np. do budowy domu rodzinnego? 

Budowa domu a pandemia COVID-19?

Tak jak wspomnieliśmy, specustawa wyłącza niektóre przepisy prawa budowlanego w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Dlatego jeśli planujemy budowę np. w oparciu projekty domów parterowych, nie wpisujemy się w czynności określone wspomnianą ustawą. Obowiązuje więc nas normalny proces przygotowujący do otrzymania zezwolenia na budowę przez odpowiednie organy administracyjne. Ryzykiem wyłączenia ustawy o Prawie budowlanym może być powstanie budynków bez wymaganych zezwoleń pełniących tak naprawdę inne funkcje niż walka z koronawirusem. Jednak po upływie obowiązywania specustawy na pewno takimi przypadkami zainteresują się organy nadzoru budowlanego. Pomimo nadzwyczajnej sytuacji z koronawirusem, przygotowując się więc do budowy domu, należy prześledzić tradycyjny tryb związany z planowaniem inwestycji i załatwianiem potrzebnych dokumentów. Obliczając budżet na budowę, warto sprawdzić publikację "Prognozy wzrostu kosztów budowy domu na 2020".

Zmiany 24  marca ustawy Prawo Budowlane i paru innych

Ogłoszone, po wielu miesiącach (latach) dyskusji i szumnych zapowiedziach zmiany dotkną w niewielkim stopniu inwestorów domów jednorodzinnych.


Czy osoby planujące budowę domu mają się czym przejmować?

W telegraficznym skrócie zapisy nowej ustawy zmienią przede wszystkim:

  • formę projektu;
  • katalog obiektów, które podlegają Pozwoleniu na Budowę/zgłoszeniu.


Brzmi groźnie, jednak wbrew pozorom nie dzieje się nic strasznego. Po pierwsze - zmiany wejdą w życie za pół roku, a wszystkie procedury uzyskania Pozwoleń na Budowę rozpoczęte przed tym terminem będą obsługiwane w dalszym ciągu według starych przepisów. Obecne/obecnie powstające projekty budowlane będą zatem nadal aktualne co najmniej przez pół roku.Po tym okresie będzie należało podzielić projekty na opracowanie dotyczące:

  1. zagospodarowania terenu
  2. architektoniczno-budowlane oraz
  3. techniczne, przy czym opracowanie techniczne nie będzie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Będzie natomiast wymagane przy prowadzeniu robót i odbiorze budynku. Podział ma znaczenie raczej formalne, niż merytoryczne - rozwiązania techniczne w projektach nie ulegną zmianom. Po opublikowaniu przez sejm rozporządzenia o formie i zakresie projektu, projekty naszej pracowni zostaną doprowadzone do formalnej zgodności z nowymi wymaganiami.

Z kolei katalog obiektów podlegających Pozwoleniu zmienił się głównie w formie (stał się nieco jaśniejszy dla niedoświadczonego czytelnika). Nie zaszły natomiast znaczące zmiany merytoryczne. To, co może zainteresować naszych inwestorów, to punkt 22) par. 29.1, który zezwala na budowę bez pozwolenia przydomowych tarasów o pow. powyżej 35m2 (poniżej 35m taras nie podlega też zgłoszeniu). Bez zgłoszenia można będzie również stawiać zbiorniki zewnętrzne na paliwo o poj. do 5m3.


Oczywiście na pełne podsumowanie przepisów trzeba będzie poczekać. Niestety, nie wszystkie zmienione dokumenty prawne zostały spisane i opublikowane. Kiedy to się zdarzy, z pewnością możecie liczyć na podsumowanie tematu w naszej bazie wiedzy. Na ten moment nie trzeba się jednak niepokoić - zmiany w prawie z zasady mają raczej ułatwiać uzyskanie pozwolenia, niż je utrudniać.


Poniżej link do zmienionej Ustawy - z
mieniona ustawa PB: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186

Materiał Promocyjny 

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA