We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o tachografach. Powód to konieczność dostosowania prawa polskiego do unijnego, ale też podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przewozach drogowych. Będą nowe wymagania w serwisowaniu tachografów, zmaleje też ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania. Podobny cel ma przynieść zakaz reklamowania i sprzedaży urządzeń, przedmiotów i oprogramowania służącego manipulowaniu tachografami.

Każdego roku Inspekcja Transportu Drogowego wykrywa ok. 1,5 tys. przypadków niedozwolonej ingerencji w dane rejestrowane przez tachograf (dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego).

Projekt ustawy reguluje sprawy pozostające w kompetencji prezesa Głównego Urzędu Miar (homologacja typu tachografów, testy ich funkcjonalności oraz badania eksploatacyjne, uprawnienia dla techników warsztatu, zezwolenia na prowadzenie warsztatu oraz audyt i kontrola tych działalności). Określa też kompetencje ministra infrastruktury (m.in. wydawanie kart do tachografów cyfrowych i kontrola przewoźników drogowych oraz kierowców, jeśli chodzi o prawidłowe użytkowanie tachografów).

etap legislacyjny: trafi do Sejmu