- Pracownik pracuje w systemie równoważnym od poniedziałku do piątku, w różnych ilościach godzin dziennie. Musiał przyjść do pracy w wolną dla niego sobotę i pracował 12 godzin. Czy wystąpiły tu nadgodziny i ewentualnie jest konieczność oddania dnia wolnego? – pyta czytelniczka.

Tak.

Z pytanie wynika, że sobota jest dla pracownika stałym dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Świadczenie na polecenie przełożonego pracy w tym dniu wymaga rekompensaty dniem wolnym. Powstały również cztery godziny nadliczbowe. Nie ma przy tym znaczenia, że pracownik jest objęty systemem równoważnym.

Czytaj także: Nadgodziny płatne dodatkowo albo czas wolny

Jeżeli pracownik został zobowiązany do pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, powinien za to otrzymać dzień wolny od pracy.

Osoba ta pracuje w zmiennej dziennej liczbie godzin, przy czym jej dni pracy to poniedziałek – piątek. Mamy zatem różne wymiary godzinowe (i różne godziny pracy), ale stałe dni pracy. Sobota jest dla pracownika dniem wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Dnia wolnego z tego tytułu należy udzielić do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy, w terminie uzgodnionym z zatrudnionym. Zapewnienie dnia wolnego ma przy tym dwojakie znaczenie:

- rekompensuje przepracowany czas (przy czym rekompensata dniem wolnym „rozlicza" jedynie 8 godzin pracy; przy dłuższej pracy w dniu wolnym powstaną nadgodziny dobowe, za które przysługuje dodatek lub czas wolny), i przede wszystkim

- pozwala zachować zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego etatowca systemu i rozkładu czasu pracy. Normy czasu pracy wynoszą zaś 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 k.p.). W systemie równoważnym nadgodziny dobowe powstają:

- po przekroczeniu zaplanowanego na dany dzień wydłużonego ponad 8 godzin wymiaru czasu pracy, albo

- po przekroczeniu 8-godzinnej normy czasu pracy, jeżeli pracownik miała zaplanowane do przepracowania 8 lub mniej godzin.

Przykład

Pracownik zgodnie z harmonogramem miał przepracować we wtorek 10, a w środę 6 godzin. W obu tych dniach musiał zostać dłużej. We wtorek pracował 12, a w środę 9 godzin. W tym przypadku we wtorek wystąpią dwie nadgodziny dobowe – 11 i 12 godzina. W środę zaś jedna – dopiero 9. godzina pracy, gdyż dopiero ona przekroczyła 8-godzinną normę dobową. Praca w 7 i 8 godzinie nie stanowi jeszcze w tym dniu nadgodzin. Może jednak skutkować przekroczeniem przeciętnie 40-godzinnego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym i tym samym z końcem okresu te dwie godziny pracy mogą „okazać się" nadgodzinami średniotygodniowymi.

Sobota nie jest dla pracownika „dniem roboczym". Tym samym nie ma zaplanowanej liczby godzin pracy. Praca ponad 8 godzin powinna zostać zakwalifikowana jako nadgodziny dobowe.

Za te cztery godziny pracy przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny – udzielany na pisemny wniosek pracownika lub narzucony przez pracodawcę. W tym drugim przypadku czas wolny udziela się w wymiarze 1,5 godziny za każdą godzinę nadliczbową. Jednocześnie nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Autor jest prawnikiem