List otwarty do posłów i senatorów RP w sprawie zmian w Kodeksie spółek handlowych

My, niżej podpisani, profesorowie i doktorzy habilitowani polskich uczelni, zajmujący się naukowo spółkami handlowymi, kierując się troską o jakość systemu prawa i bezpieczeństwo obrotu prawnego, zwracamy się do posłów i senatorów RP z apelem o nieuchwalanie zmiany ustawy Kodeks spółek handlowych, dokonywanych ustawą o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk sejmowy nr 3236) wprowadzającą tzw. prostą spółkę akcyjną.

Aktualizacja: 05.04.2019 11:46 Publikacja: 05.04.2019 11:24

List otwarty do posłów i senatorów RP w sprawie zmian w Kodeksie spółek handlowych

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek

Spółka ta, jak czytamy w uzasadnieniu, ma służyć wsparciu przedsiębiorczości w zakresie tzw. start-upów, w szczególności działających w zakresie tzw. nowych technologii. Tymczasem wprowadzenie takiej spółki nie znajduje żadnego uzasadnienia i stanowi przykład działań pozornych.

Czytaj także: Prosta spółka akcyjna - odpowiedzialność członków zarządu za długi

Autorzy uzasadnienia nie są w stanie wskazać poważnych powodów, dla których spółka ta miałaby być wprowadzona. Nie są w stanie wykazać, dlaczego dotychczasowy katalog sześciu spółek handlowych (a także spółki cywilnej) jest niewystarczający dla środowiska tzw. nowych technologii. Wskazane powody stanowią wyłącznie pozorne i nieprzekonujące dla nas, jako specjalistów, uzasadnienie.

Jednocześnie, wprowadzenie tej spółki w jej obecnej postaci niesie za sobą poważne niebezpieczeństwa.

Po pierwsze, stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu, w szczególności dla przyszłych wierzycieli prostych spółek akcyjnych. Proponowana konstrukcja spółki, z uwagi na to, że pozwala na funkcjonowanie bez majątku, chociażby wystarczającego na przeprowadzenie upadłości takiej spółki, pozbawia wierzycieli ochrony, jaką stwarza im prawo upadłościowe. Na takie zagrożenia, zwłaszcza w świetle afer finansowych ostatnich lat, ustawodawcy powinni być szczególnie wyczuleni.

Po drugie, spółka ta stwarza istotne zagrożenie dla potencjalnych inwestorów w takich spółkach, m. in. poprzez sposób prowadzenia rejestru akcji i brak granic uprzywilejowania dla akcji.

Po trzecie wreszcie, rozwiązania przewidziane w konstrukcji spółki nie harmonizują z systemem prawa spółek i przez to naruszają jego spójność. Jako przykład można wskazać możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy do spółki, która z definicji ma być spółką kapitałową.

Bilans ewentualnych korzyści i szkód, jakie prawdopodobnie przyniesie wprowadzenie prostej spółki akcyjnej, przemawia jednoznacznie przeciwko jej wprowadzeniu.

Apelujemy więc o poważne rozważenie przedstawionych powyżej argumentów.

Sygnatariusze listu otwartego w sprawie zmiany ustawy Kodeks spółek handlowych, dokonywanych ustawą o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk sejmowy nr 3236) wprowadzającą tzw. prostą spółkę akcyjną:

prof. dr hab. Józef Okolski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. prof. INP PAN Monika Tarska, Instytut Nauk Prawnych PAN

prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. prof. SGH Tomasz Siemiątkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. prof. UAM Rafał Szczepaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. prof. UE Aleksander Witosz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. prof. UG Joanna Kruczalak-Jankowska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Andrzej Szumański, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. prof. UŁ Szymon Byczko, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Wojciech J. Katner, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Urszula Promińska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UMCS Małgorzata Dumkiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. prof. UMCS Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. prof. UMCS Jerzy Szczotka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. prof. UMK Zbigniew Kwaśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. prof. UMK Konrad Zacharzewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. prof. UO Rafał Adamus, Uniwersytet Opolski

dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. UŚl Piotr Pinior, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Wojciech Popiołek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Janusz Strzępka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wojciech Kocot, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UW Marta Litwińska-Werner, Uniwersytet Warszawski

doc. dr Małgorzata Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski

doc. dr Jerzy Modrzejewski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Michał Romanowski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Teresa Mróz, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. prof. UWM Adam Bieranowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Jakub Jan Zięty, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Józef Frąckowiak, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Marek Leśniak, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Bogusław Sołtys, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Piotr Wiórek, Uniwersytet Wrocławski

Spółka ta, jak czytamy w uzasadnieniu, ma służyć wsparciu przedsiębiorczości w zakresie tzw. start-upów, w szczególności działających w zakresie tzw. nowych technologii. Tymczasem wprowadzenie takiej spółki nie znajduje żadnego uzasadnienia i stanowi przykład działań pozornych.

Czytaj także: Prosta spółka akcyjna - odpowiedzialność członków zarządu za długi

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej