- Chcemy zawrzeć umowę o bezpłatne przeszkolenie przyszłego pracownika do wykonywania zawodu. Chodzi o to, aby kandydat przez miesiąc „przyuczał się" do obowiązków, pracując pod kontrolą doświadczonych osób. Zatrudnimy go po opanowaniu niezbędnej wiedzy i sprawdzeniu się na stanowisku. Pracownik posiada wymagane przez nas wykształcenie, ale specyfika pracy w firmie wymaga pewnego czasu na jej opanowanie. Ten czas przyuczenia byłby bezpłatny. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? – pyta czytelniczka.

Nie.

Byłoby to niezgodne z kodeksem pracy, który nie przewiduje możliwości pracy bez wynagrodzenia.

Czytaj także: Jak określić zasady współpracy z przyszłym pracownikiem

Pracownikowi zawsze przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę. Co więcej, etatowiec nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Jeżeli pracodawca nie jest pewny, czy kandydat sprawdzi się na stanowisku pracy, może go zatrudnić na podstawie umowy o pracę na okres próbny nieprzekraczający trzech miesięcy. Taką umowę zawiera się właśnie w celu sprawdzenia kwalifikacji potencjalnego pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Sytuacja, w której pracownik przyucza się zawodu, nie otrzymując za ten okres wynagrodzenia, stanowiłaby naruszenie prawa i groziłaby pracodawcy grzywną od 1000 zł do 30 000 zł.

Tylko wobec pracowników młodocianych istnieje możliwość ich przygotowania zawodowego przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Jednak nawet wówczas należy zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Niektórzy pracodawcy obchodzą zakaz świadczenia pracy bez wynagrodzenia, zawierając w to miejsce umowę zlecenia. Rzeczywiście bowiem, zgodnie z art. 735 § 1 kodeksu cywilnego, zlecenie może być wykonywane nieodpłatnie, jeżeli wynika to z umowy albo z okoliczności jej zawarcia. Moim zdaniem tego rodzaju umowa poprzedzająca umowę o pracę naruszałaby zarówno przepisy o zatrudnianiu na okres próbny, jak i zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną, o którym mowa w art. 22 § 12 kodeksu pracy.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Anna Telec

radca prawny prowadzi Kancelarię Prawa Pracy