Dlaczego odpowiedzialność w biznesie rodzinnym jest ważna? Przybiera ona różną postać oraz koncentruje się w wielu płaszczyznach. Te najważniejsze dotykają odpowiedzialności pracodawcy za przyszłość miejsca pracy, za zaciągnięte zobowiązania i relację z kontrahentami, źródła dochodu dla rodziny, wiarygodność na rynku właściwym, odpowiedzialności za produkt lub usługę.

Czytaj także: Fundacja rodzinna jako sposób na udaną sukcesję firmy

Druga płaszczyzna to odpowiedzialność wynikająca z osiągniętego przez rodzinę sukcesu gospodarczego oraz potrzeby dzielenia się z innymi wyrównując szanse w społeczeństwie, także dzielenia się polegającego na różnych działaniach, od wsparcia społeczności lokalnej w różnych inicjatywach, po promocje określonych działań na szerszą skalę, w tym w zakresie edukacji społeczności firmowej jak i spoza organizacji.

Fundacje prywatne – ochrona majątku prywatnego

Odpowiedzialność za stworzoną firmę to także odpowiedzialność za jej kontynuowanie. To jedna z okoliczności, dla której właściciele podejmują prace nad procesem zmiany pokoleniowej. Ich celem jest zabezpieczenie firmy i jej przyszłości.

Dla niektórych właścicieli i firm rodzinnych, co szczególnie widoczne jest w zagranicznych gospodarkach, najlepszym rozwiązaniem jest powołanie fundacji rodzinnej i skupienie w niej praw udziałowych do rodzinnego biznesu.

Właściciele, decydując się na ten krok, wiedzą, że wraz z przeniesieniem do fundacji praw własnościowych do firmy na trwałe tracą nad nimi kontrolę właścicielską.

Nie musi to jednak oznaczać, że firma rodzinna w ogóle pozostaje od tego momentu poza ich kontrolą. Sposób jej sprawowania przez członków rodziny oraz zakres wpływu członków rodziny na fundację kształtowane są w dokumentach powołujących fundację oraz w dokumentach wykonawczych (akt fundacyjny, statut fundacji, letters of whishes, bye-laws).

Odpowiedzialność za firmę i rodzinę

Odpowiedzialność za biznes, to odpowiedzialność za rodzinę, z udziałem, której biznes powstawał (nawet, gdy aktywnie w nim nie uczestniczyli). Zaangażowanie właścicieli i osiągnięty sukces gospodarczy to przyszłość rodziny, jej edukacja, rozwój zawodowy, dostęp do opieki zdrowotnej. Właściwe zabezpieczenie funkcjonowania firmy pozwala na czerpanie zysków z jej działalności. I to daje fundacja prywatna uposażonym beneficjentom. Ci wskazani, nie posiadając praw udziałowych do firmy ani fundacji, mogą czerpać określone dochody z fundacji (z działalności firmy rodzinnej) na dowolny albo wskazany w dokumentach korporacyjnych cel. Przy czym zagwarantowana zostaje koncentracja praw do firmy rodzinnej w „rękach" fundacji i ograniczone ryzyka rozporządzenia majątkiem rodzinnym poza uprawnionych członków rodziny.

Zakres oraz sposób i warunki korzystania z majątku rodzinnego skupionego pod fundacją może określić fundator, zakreślając tym samym przyszłość firmy rodzinnej.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Odpowiedzialność za wsparcie rodzimej gospodarki

Trudność pozostaje nadal w tym, że polskie ustawodawstwo nie umożliwia powołania fundacji prywatnej i póki co pozostawia tę możliwość jedynie obcym ustawodawstwom (prace nad projektem rozpoczęły się i trwają konsultacje ze środowiskiem firm rodzinnych). Decyzja o zabezpieczeniu przyszłości firmy rodzinnej niesie za sobą konsekwencje wynikające z przeniesieniem własności do fundacji, której organizację regulują obce przepisy.

To rodzi dużą obawę właścicieli, dla których decyzja o wyborze obcego i nieznanego im ustawodawstwa pozostaje problematyczna. Bez wsparcia polskiego ustawodawcy i stworzenia podstawy prawnej powołania polskiej fundacji prywatnej jedno z kluczowych rozwiązań dla firm rodzinnych pozwalających utrzymać jedność firmy w drugim, trzecim i kolejnym pokoleniu pozostanie jedynie mrzonką.

Agnieszka Krysik radca prawny wspólnik w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., autorka bloga www.wsukcesji.pl; www.fundacjerodzinne.pl

Możliwość korzystania z potencjału, jaki gromadzi firma rodzinna pozwala właścicielom oraz pozostałym członkom rodziny na realizację aktywności społecznych, często podejmowanych w formule fundacji powoływanej na podstawie ustawy o fundacjach po to, by realizować cele społeczne lub gospodarczo użyteczne. Działania takie podejmują założyciele firm rodzinnych, którzy wycofują się z zarządzania firmą, współmałżonkowie niezaangażowani aktywnie w działalność firmy czy pozostali członkowie rodziny, których misją jest wsparcie otoczenia związanego z firmą rodzinną lokalnie czy też branżowo.

Niektórzy z fundatorów powołują fundacje, które w swoim działaniu bliskie są pasjom i aktywności pozazawodowej fundatorów.

Dla przykładu fundacje takie są animatorami sztuki, promują prace młodych i wybitnych artystów, czy też upowszechniają wiedzę o nowych trendach w sztuce, sporcie, wspierając profesjonalny rozwój młodych ludzi i realizację ich marzeń. Działalność innych związana jest z główną działalnością firmy rodzinnej i dotyczy np. popularyzowania wiedzy z dziedziny medycyny, zdrowego trybu życia. Jeszcze inni promują profilaktykę zdrowotną i wspierają ochronę zdrowia.

Poprzez fundacje firmy rodzinne realizują misję społeczną rodziny i dzielą się doświadczeniem zdobytym podczas tworzenia rodzinnych przedsięwzięć gospodarczych.

Budują odpowiedzialność społeczną innych organizacji podnosząc ich świadomość o konieczność wyrównywania szans i dostępu do nauki, pracy, rozwoju, zdrowia.

Odpowiedzialność firm rodzinnych to jedna z podstawowych cech, która pozwala budować długoterminową wartość. Stanowi solidny fundament i wytycza kierunek dalszego rozwoju dając kierunkowskaz kolejnym pokoleniom.