- Jestem zatrudniona na czas określony. Umowę próbną dostałam od 15 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r. Następnie były umowy na czas określony: od 16 marca 2016 r. do 31 marca 2017 r., od 1 kwietnia 2017 r. do 31 października 2018 r. oraz trzecia i obecna od 1 listopada 2018 r. do 31 lipca 2019 r. Czy ta trzecia umowa przekształciła się już w umowę na czas nieokreślony? Przekroczono 33 miesiące zatrudnienia. Jeżeli pracodawca nie chce podpisać ze mną dalej umowy, to czy obowiązuje mnie miesięczne wypowiedzenie? – pyta czytelniczka.

Zgodnie z art. 251 § 1 i 3 kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony u tego samego pracodawcy nie może przekraczać łącznie 33 miesięcy, a łączna liczba umów nie może być większa niż trzy (do tego limitu nie wlicza się umów zawartych na okres próbny). Umowa o pracę zawarta z czytelniczką na czas określony przekształciła się zatem w umowę bezterminową z 16 grudnia 2018 r. Do końca trwania umowy (31 lipca 2019 r.) okres zatrudnienia wyniósłby bowiem 40 miesięcy i 16 dni, co jest niedopuszczalne w świetle zacytowanego przepisu kodeksu pracy.

Czytaj także: Kiedy umowa o pracę przekształci się w bezterminową

Z mocy prawa

W przypadku czytelniczki umowa o pracę przekształciła się z mocy prawa – automatycznie. W chwili obecnej pracuje ona na podstawie umowy na czas nieokreślony, a pracodawca nie musi zawierać z nią nowej umowy.

Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem, jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1 (33 miesiące), lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie (trzy), uważa się, że pracownik – odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony – jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dłuższe wypowiedzenie...

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony jest możliwe za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, a także bez wypowiedzenia z winy i bez winy pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony – zgodnie z art. 36 § 1 k.p. – zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,

miesiąc – przy zatrudnieniu powyżej sześciu miesięcy,

3 miesiące – gdy firmowy staż pracownika wynosi co najmniej 3 lata.

... z uzasadnieniem

Czytelniczka jest zatrudniona od ponad 3 lat. Okres wypowiedzenia wyniósłby zatem trzy miesiące. Pracodawca musi jednak podać uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy na piśmie. Od wypowiedzenia służy zaś pracownicy prawo odwołania do sądu pracy.

Sylwia Puzynowska radca prawny, prowadzi Kancelarię Prawa Pracy