Powszechnie powoływane przez pracodawców komisje antymobbingowe nie są prawnie uregulowane. Pracodawcy mają więc dużą swobodę odnośnie tego, jak ukształtują cele i zadania takiej komisji, jaki będzie jej mandat i narzędzia do ich realizacji oraz jak będzie wyglądał jej skład.

W pewnym zakresie inspiracją dla komisji antymobbingowych mogą być komisje pojednawcze, powoływane zgodnie z wytycznymi kodeksu pracy (dział XII, rozdział II, art. 244 do 258 k.p.). Nie można jednak stawiać między nimi znaku równości.