W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbył się XI Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, organizowany przez Instytut Allerhanda.

Dla większości zainteresowanych kluczową kwestią pozostawała jawność postępowań insolwencyjnych, a także możliwość kompleksowego sprawdzenia wypłacalności i rzetelności kontrahenta jeszcze przed nawiązaniem współpracy. Projekt utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych to odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na długoletnie potrzeby rynku, czyli jednego powszechnego i dostępnego portalu gromadzącego informacje o podmiotach zadłużonych lub zagrożonych niewypłacalnością, a także usprawnienia wychodzenia podmiotów gospodarczych z trudnej sytuacji finansowej dzięki szybkim i tanim postępowaniom oddłużeniowym.

Wśród prelegentów znaleźli się eksperci pracujący przy projekcie utworzenia rejestru, których zdaniem termin rozpoczęcia funkcjonowania rejestru wyznaczony na 1 grudnia 2020 r. może być trudny do osiągnięcia ze względu na szeroki zakres danych, jakie gromadzić ma platforma.

Przypomnijmy, że to kolejne przełożenie terminu wejścia w życie rejestru, który początkowo pod nazwą Centralny Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji miał działać już od 1 lutego 2018 r.

Czytaj także:

Centralny Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji znikł, zanim powstał