Eksperci z firmy KPMG postanowili im pomóc. Zamieszczamy dziś odpowiedzi na pytania, jakie zadali im czytelnicy „Rzeczpospolitej". Mamy nadzieję, że udzielone wskazówki pomogą przedsiębiorcom w staraniach o właściwą formę wsparcia.

Teksty w poradniku:

Pożyczka, a także zwolnienie ze składek

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą liczyć na rządowe wsparcie. By je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku.

Koronawirus: jakie zwolnienia i ulgi w ZUS

Czy można złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj, jeśli w ubiegłym roku miało się zaległości w składkach?

Połowę ZUS trzeba zapłacić

Nieuregulowanie składek w terminie oznacza naliczenie odsetek.

Duże firmy też mogą liczyć na pomoc finansową

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Przedsiębiorcy mają szansę skorzystać ze wsparcia zarówno tarczy antykryzysowej, jak i tarczy finansowej. Z tej drugiej jest znacznie większe.

Każdy wspólnik składa własny wniosek o zwolnienie z ZUS

Wspólnicy spółki osobowej mogą wystąpić o zwolnienie ze składek we własnym imieniu.

Źródła wsparcia się nie łączą

Czy wsparcie w postaci dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP można łączyć z innymi formami wsparcia?

Kiedy nie trzeba wręczać wypowiedzenia

Czy muszę wręczyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające, gdy zostało zawarte porozumienie w sprawie obniżonego wymiaru czasu pracy?

Pracodawcy pytają, a eksperci wyjaśniają

Rozwiewamy wątpliwości dotyczące kwarantanny, porozumień i szkoleń BHP.

Jakie wsparcie dla prowadzących działalność

Czy ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS dla samozatrudnionych za marzec, kwiecień i maj może ubiegać się osoba zatrudniona równolegle na umowę o pracę i płacąca w ramach działalności tylko składkę zdrowotną?

Kryterium przychodu a zwolnienie z ZUS

Spółdzielnia Pracy zatrudnia 17 pracowników (a zarazem spółdzielców) na podstawie spółdzielczych umów o pracę. Czy w przypadku ubiegania się o 50 proc. zwolnienia z ZUS obowiązują kryteria zmniejszenia przychodów odpowiednio o 15 proc. lub 25 proc. w stosunku do poprzednich okresów?

Nie chcę zwalniać, jak ratować firmę

Spółka z o.o. z obrotami około 2,5 mln. zł, zatrudniająca cztery osoby na umowę o pracę i 50 osób na umowę zlecenie zanotowała spadek przychodów o ponad 20 proc. w stosunku do 2019 roku. Nie chce redukować wynagrodzeń. Z jakich elementów tarczy może skorzystać i pod jakimi warunkami?

Kiedy kwarantanna jest obowiązkowa

Czy jako sp z o.o. z PKD obejmującym m.in. wspomaganie transportu lądowego, kupno sprzedaż pojazdów przedsiębiorca może wysłać do Niemiec pracownika spółki po zakup i sprowadzenie na kołach maszyny na przyczepie? Czy taki pracownik nie zostanie wtedy objęty kwarantanną?

Jak wysyłać zlecenia dla firmy, mailem czy na piśmie?

Czy dotychczasowe zlecenia pisemne dla firmy, która jest poddostawcą mogą zostać w obecnej sytuacji zastąpione e-mailem?

Wypowiedzenie umowy o pracę mailem czy na piśmie?

Czy możemy wręczyć pracownikom wypowiedzenia umów o pracę, jeśli ogłosiliśmy przestój od początku kwietnia?

Mniej pracy, mniej urlopu

Zmniejszony wymiar czasu pracy a wymiar urlopu