Zamawiający i wykonawcy zamówień publicznych napotykają – i to nawet często – problem zmiany ważnych dla nich parametrów przedmiotu już przyjętego, a niekiedy wręcz realizowanego zamówienia. W wielu przypadkach taka zmiana jest dopuszczalna. Zasadniczy warunek tej dopuszczalności jest taki, by owa zmiana nie prowadziła do tego, że przedmiot zamówienia po takiej zmianie jest inny niż ten pierwotnie uzgodniony. Kiedy jednak ten wymóg jest spełniony?

Czytaj także: Dopuszczalna zmiana umowy o zamówienie publiczne