Praca zdalna była jednym z pierwszych rozwiązań wprowadzonych dla pracodawców w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Początkowo regulacja dotycząca pracy zdalnej obejmowała tylko jeden przepis. Wskazywał on, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, z zastrzeżeniem, że takie polecenie można wydać w celu przeciwdziałania COVID-19.

Od początku wprowadzenia tej regulacji podkreślano, że praca zdalna nie jest tożsama z telepracą. Z uwagi zaś na to, że stan epidemii nadal obowiązuje i nie wiadomo, kiedy zostanie zniesiony, pojawiało się coraz więcej głosów wskazujących na konieczność bardziej kompleksowego uregulowania pracy zdalnej. Zwłaszcza, że jest ona nadal zalecana przez PIP czy GIS jako jedno z narzędzi zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.