Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników na terytorium UE zostały wymuszone przez dyrektywę 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Powinniśmy je wdrożyć do 30 lipca, co się pewnie nie uda, bo projektem musi zająć się jeszcze Senat, który najbliższe posiedzenie ma zaplanowane dopiero na 5–7 sierpnia.

Unijne przepisy przewidują, że po 12 miesiącach delegowania zagranicznego pracownika do Polski zaczną mieć do niego zastosowanie polskie przepisy w szerszym zakresie. Ten okres można wydłużyć do 18 miesięcy, jednak musi się na to zgodzić Państwowa Inspekcja Pracy.

Czytaj także:

Zmiany w delegowaniu pracowników od 30 lipca 2020 r.

Obecne polskie przepisy przewidują jedynie podstawowe normy ochronne dla takich pracowników, dotyczące m.in. obowiązku zapewnienia polskiego minimalnego wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy i wymiaru urlopu.

Po zmianach, po upływie 12 lub 18 miesięcy delegowania, zagraniczni pracownicy w Polsce zyskają prawo np. do urlopu na żądanie. Nie będą miały do nich zastosowania nasze regulacje o wypowiadaniu umów, zakazie konkurencji czy obowiązek założenia PPK.

Te same zasady, co w przypadku delegowania pracowników wewnątrz UE, będą miały też zastosowanie w przypadku np. delegowania pracowników do Polski przez ukraińskie spółki.

Etap legislacyjny: ustawa trafi do Senatu