Przyzwyczailiśmy się, że w ostatnim czasie przepisy zmieniają się bardzo szybko w związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozwojem pandemii. Zmieniająca się rzeczywistość prawna nie omija też pracodawców, którzy na bieżąco powinni sprawdzać, jakie obowiązki na nich spoczywają, zwłaszcza w kontekście zasad wypłaty wynagrodzenia czy usprawiedliwiania nieobecności pracowników, jeśli znajdą się oni na kwarantannie lub w domowej izolacji.

Do 23 października 2020 r.