Do niewątpliwych zalet postępowania nakazowego należą niższy koszt jego wszczęcia (konieczność uiszczenia czwartej części standardowej opłaty od pozwu) oraz szybkość postępowania. Aby sąd wydał nakaz, wystarczy bowiem spełnić przesłanki ustawowe oraz zawrzeć w pozwie wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Wybór tego trybu postępowania jest związany również z łatwością uzyskania zabezpieczenia na majątku dłużnika, np. przez zajęcie rachunków bankowych.