W ostatnich dniach powstało szereg inicjatyw oddolnych, których skutkiem jest ignorowanie zakazów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Coraz więcej przedsiębiorców, czy to samodzielnie, czy to będąc zrzeszonymi w różnych organizacjach branżowych deklaruje otwarcie swoich firm, przy coraz większej akceptacji społecznej. Niektórzy już to zrobili. Powody tego stanu rzeczy można podzielić na trzy zasadnicze grupy.

Pierwszym powodem jest narracja, że epidemia i jej skutki są wyolbrzymione, co powoduje niepotrzebną panikę i nakładanie ograniczeń na branże, które nie mają nic wspólnego z rozprzestrzenianiem się wirusa.