Ponowna ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, określenie zasad organizacji pracy zdalnej i pracy hybrydowej, wprowadzenie procedury dotyczącej postępowania na wypadek zakażenia, stosowanie środków ochrony – to tylko przykłady działań, jakie może, a nawet powinien podjąć pracodawca.

Ognisko zakażenia