Negatywne skutki pandemii odczuwalne są także w zamówieniach publicznych. Trwająca już ponad rok sytuacja wywołana COVID-19 skutkowała szeregiem utrudnień dla uczestników rynku zamówień publicznych i sparaliżowała wiele branż funkcjonujących na tym rynku, w tym zwłaszcza branżę budowlaną. Wskutek COVID-19 unieważniono wiele przetargów, co wpłynęło negatywnie zarówno na wykonawców, jak i zamawiających. Wykonawcy w trakcie realizacji kontraktów zmuszeni byli dostosować się do ciężkiej sytuacji spowodowanej brakiem dostępności materiałów budowlanych, opóźnieniami w dostawach wskutek ograniczeń w transporcie międzynarodowym oraz nieobecnością pracowników dotkniętych koronawirusem lub przebywających na kwarantannie. Nie wszyscy wykonawcy poradzi sobie z pandemią – na wielu budowach doszło do opóźnień, wskutek czego wykonawcy zostali obciążeni przez zamawiających karami umownymi za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy.