Informacja o zaszczepieniu ujawnia informację o zdrowiu. Należy zatem do danych osobowych szczególnej kategorii, których przetwarzanie wymaga spełniania przesłanek określonych w art. 9 RODO. Są one bardziej rygorystyczne niż te dotyczące przetwarzania tzw. zwykłych danych osobowych.

Ochrona zdrowia i życia