Okres pandemii sprzyja nagminnemu korzystaniu przez pracowników z długotrwałych zwolnień lekarskich. Dotąd miały one miejsce najczęściej po rozwiązaniu umowy o pracę, co miało na celu zapewnienie środków utrzymania pracownikowi i członkom jego rodziny. Jednak obecnie obserwuje się także znaczny wzrost liczby i długości zwolnień lekarskich w trakcie zatrudnienia. Często są to zwolnienia od lekarza psychiatry. Oczywiście niewykluczone jest, że sytuacja społeczna związana z pandemią negatywnie wpływa na stan psychiczny pracowników. Niemniej jednak ilość i długość, a także rodzaj aktualnych absencji, uzasadnia podejrzenie, że pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich.