Niedawna decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca warszawskiego rynku ciepła (nr DOK-5/2020 z 3 grudnia 2020 r.), w której Prezes UOKiK po raz pierwszy w historii polskiego prawa konkurencji ukarał osobę fizyczną oraz zastosował odpowiedzialność spółki matki (tzw. parental liability) – poza kilkoma istotnymi aspektami, jak ustalenie odpowiedzialności finansowej menedżerów za naruszenie prawa konkurencji czy odpowiedzialność spółki-matki za działania spółki-córki w kontekście takich naruszeń – prowokuje do zwrócenia uwagi również na kwestię tylko z pozoru wtórną i organizacyjną, tj. na bieżącą komunikację zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji.