Arkadiusz Sobczyk, radca prawny w kancelarii Sobczyk i Współpracownicy

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych sytuacjach: w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.Pracownik nie powinien zatem kwestionować polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Odmowa stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może się nawet stać podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Czasem jednak wolno odmówić, nie narażając się na negatywne konsekwencje.