Ośrodki te będą bowiem współdziałały z centrami IRC (Innovation Relay Centres) promującymi nowoczesne technologie. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, bo jeszcze rok temu mówiło się, że centra Euroinfo mogą zostać zamknięte.

Teraz jest już pewne, że znajdą się pieniądze na działalność tych przydatnych przedsiębiorcom instytucji. – Będą one pochodziły przede wszystkim z programu na rzecz konkurencyjności i innowacji, zwanego CIP (Competitiveness and Innovation Programme) – mówi Michał Polański, wicedyrektor Zespołu Przedsiębiorczości w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu na lata 2007 – 2013 14 regionalnych ośrodków Euroinfo zostanie połączonych z centrami IRC. Powinno to się okazać bardzo wygodne dla przedsiębiorców, zwłaszcza w sytuacji, gdy większość unijnych funduszy dla firm na lata 2007 – 2013 będzie przeznaczone na inwestycje innowacyjne. To właśnie IRC pośredniczą w przekazywaniu innowacyjnych technologii między unijnymi firmami.

– Niektóre centra Euroinfo utworzyły już konsorcja regionalne z IRC – mówi Michał Polański. – To znaczy, że przedsiębiorcy o wielu sprawach dowiedzą się w jednym miejscu, a czasem siedziby obu instytucji znajdą się w tym samym obiekcie.

Działania zarówno sieci Euroinfo, jak i IRC koordynuje Komisja Europejska.

Centra te będą:

przekazywały informacje o prawach i politykach Unii Europejskiej, szczególnie będą uwzględniać przy tym nowe akty prawne,

konsultować projektowane akty prawne z małymi i średnimi przedsiębiorcami, dzięki czemu głos takich firm dotrze do Unii Europejskiej,

pomagać w znajdowaniu partnerów za granicą, pomocne w tym będą m.in. organizowane przez centra targi i misje,

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

pomagać w transferze technologii.