Wystarczy skorzystać jednocześnie z refundacji i dofinansowań wynagrodzeń niepełnosprawnych. W pierwszym przypadku trzeba zatrudnić niepełnosprawnego zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący zatrudnienia. Starosta oddaje wtedy pracodawcy przez 12 miesięcy 60 proc. wynagrodzeń i składek należnych za takiego pracownika. Następnie, żeby koszt wynagrodzenia niepełnosprawnego pokryć w 100 proc., należy dodatkowo zgłosić takiego pracownika do SOD (system obsługi dofinansowań). Wtedy PFRON dodatkowo wypłaci dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych, czyli w omawianej sytuacji 40 proc.

Uwaga! Pracodawca nie otrzyma dofinansowania kosztów wynagrodzenia niepełnosprawnego, jeżeli nie przedstawi podwyższonych kosztów zatrudnienia takiego pracownika.

Są to m.in.

- koszty adaptacji pomieszczeń,

- koszty zatrudnienia pracowników spędzających czas na pomocy pracownikowi lub pracownikom niepełnosprawnym,

- koszty adaptacji lub nabycia urządzeń przeznaczonych do ich użytku oraz

- koszty pokrywające obciążenia wynikające z niższej produktywności osób niepełnosprawnych.

Chodzi na przykład o:

– zwiększony czas wykonywania czynności w pracy przez zatrudnione osoby niepełnosprawne,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

– dodatkowy urlop wypoczynkowy i skrócony czas pracy,

– zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.