– Mam market wielobranżowy, a nad jego bezpieczeństwem czuwają ochroniarze zatrudnieni przeze mnie na umowach o pracę. Czy mimo zakazu pracy w święta mogą oni dbać o bezpieczeństwo mojego sklepu np. w niedzielę 11 listopada? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Od 26 października br. nie wolno organizować pracy w placówkach handlowych podczas świąt, w tym świątecznych niedziel. Wynika tak ze znowelizowanego od tej daty art. 151

9a

kodeksu pracy. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (DPR-079-578/JS/MF/07) zakaz dotyczy każdego miejsca, w którym prowadzi się sprzedaż detaliczną i hurtową. Będzie to zatem sklep, hurtownia, stragan, dom wysyłkowy i firma, w której pracownik obsługuje sprzedaż internetową. Główny Inspektorat Pracy potwierdza dodatkowo, że nie ma znaczenia wielkość firmy i asortyment sprzedawanych towarów.

– Trudno przesądzić, czy etatowy ochroniarz może pracować w święto, gdyż art. 151

9a

kodeksu jest nieprecyzyjny – mówi Sławomir Paruch, wspólnik w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. – Zakaz nie powinien jednak dotyczyć pracowników ochrony, bo inaczej placówki handlowe zostałyby pozbawione jakiejkolwiek ochrony – tłumaczy.

Podobnego zdania jest też Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Powołuje się przy tym na art. 151

10

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

kodeksu dopuszczający w wyjątkowych sytuacjach pracę w święta. Ponadto Lewiatan twierdzi, że zakaz pracy w święta w placówkach handlowych obejmuje wyłącznie pracowników wykonujących czynności związane z handlem. Tego samego zdania jest Główny Inspektorat Pracy >

patrz ramka Zdaniem eksperta

.

– Powoływanie się na katalog z art. 151

10

kodeksu byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby dodany do kodeksu art. 151

9a

nie był lex specialis wobec art. 151

10

– tłumaczy Sławomir Paruch. – Mogliby wtedy pracować w święta zarówno etatowi ochroniarze, jak i osoby zatrudnione na zmiany.

Zakazu pracy w święta nie wolno utożsamiać z zakazem handlu. Chodzi jedynie o to, aby do pracy przykładowo 1 listopada nie angażować osób zatrudnionych na umowę o pracę. Przedsiębiorcy, którzy chcą otworzyć w tym dniu placówkę handlową, mogą sami handlować albo zatrudnić do tego zleceniobiorców. Wykorzystując jednak to ostatnie rozwiązanie, trzeba uważać, aby praca na umowie cywilnoprawnej nie przypominała stosunku pracy.

Piotr Wojciechowski

, zastępca dyrektora w Departamencie Prawnym w Głównym Inspektoracie Pracy

Art. 151

9a

k.p. należy interpretować funkcjonalnie. Oznacza to zatem, że zakaz pracy w święta w placówkach handlowych dotyczy jedynie pracowników wykonujących czynności handlowe (przykładowo kasjerów, magazynierów, sprzedawców). Zakazu nie stosujemy moim zdaniem do pracowników zapewniających bezpieczne funkcjonowanie placówki handlowej, a do tej kategorii zaliczamy zajmujących się ochroną ludzi i mienia.