-W DOBREJ FIRMIE z 14 listopada czytałem, że zmieniły się przepisy dotyczące kwalifikacji na stanowiskach członków zarządu w spółkach kapitałowych. Czy osoby, które teraz piastują to stanowisko, też muszą spełniać nowe wymagania? – pyta czytelnik DF.

W artykule „Szef w spółce państwowej musi wiedzieć więcej” (DF z 14 listopada) pisaliśmy, że od 9 listopada kandydaci na członków zarządu w spółkach Skarbu Państwa muszą wykazać się większą niż dotychczas wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Wszystko przez zmienione rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisku członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (DzU nr 55, poz. 476 ze zm.). Poza wiedzą ogólną kandydaci na menedżerów mają wykazać się znajomością nowych dziedzin wiedzy, a ich zakres zależy od tego, za jaką działalność spółki menedżer ma odpowiadać. Przykładowo osoba zajmująca się sprawami finansowymi spółki musi znać dodatkowo zasady m.in. rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych czy finansów przedsiębiorstwa. Z kolei członek zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing ma znać zasady analizy rynku i konkurencji, marketingu, a menedżerowie od spraw pracowniczych – zasady i przepisy prawa pracy, w tym dotyczące zbiorowych stosunków pracy, rolę zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników.

Nowe przepisy nie dotyczą jednak tych członków zarządu, którzy już piastują swoje stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Wobec tej grupy menedżerów stosuje się bowiem zasadę, że prawo nie działa wstecz (lex retro non agit). Wystarczy zatem, że te osoby w spółkach państwowych wykażą się wiedzą ogólną. Chodzi m.in. o zasady:

- działalności spółki i jej sektora,

- zarządzania i kierowania zespołami pracowników,

- funkcjonowania spółek handlowych,

- wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Z nowego rozporządzenia obecnych menedżerów obowiązuje tylko jeden wymóg. Jeżeli będą ubiegać się o stanowisko członka zarządu w kolejnej kadencji, to rada nadzorcza oceni ich działalność z okresu, gdy piastowali funkcje w zarządzie spółki państwowej.