W nowej wersji aplikacji SODiR online pojawiły się funkcje ułatwiające obsługę programu przy wypełnianiu wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowań wynagrodzeń (INF-D-P oraz INF-U-P). W module „Dokumenty” w aplikacji online ostatnia na liście jest zakładka „Raporty danych narastająco”. Wnioskodawca może w tej zakładce zażądać stworzenia raportu, gdzie znajdą się kwoty podwyższonych kosztów z dokumentów miesięcznych. Raporty można wygenerować szczegółowo (na konkretny numer PESEL) bądź zbiorczo dla wszystkich pracowników w wybranym przez użytkownika okresie sprawozdawczym. System tworzy też raporty odrębnie dla załączników INF-D-P oraz INF-U-P.

– W module „Dokumenty” zarówno na liście wniosków Wn-D, jak i Wn-U został wprowadzony nowy sposób sortowania tych załączników: nie tylko według numeru PESEL, ale także według unikatowego kolejnego numeru załącznika i według nazwiska zgłoszonej osoby niepełnosprawnej – wyjaśnia Szczepan Wroński, dyrektor Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy w PFRON.

W module „Korespondencja” lista wiadomości generowanych dla użytkowników SODiR rozpoczyna się od najświeższej.

Zmodyfikowany został również SODiR offline. Wolno już w nim tworzyć dokumenty korygujące bez dokumentu zwykłego. W raporcie generowanym z załączników INF-D-P dodano kolumny zawierające kwoty „czystego zfron”. Zmieniła się też szata graficzna programu.

Zmiany wprowadzone w wyniku spotkań z organizacjami pracodawców osób niepełnosprawnych PFRON udostępnił 12 czerwca 2008 r.