List intencyjny nie jest oświadczeniem woli i tym samym nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Oświadczenie w takiej formie można w każdej chwili odwołać. Zdaniem ekspertów jest to raczej zaproszenie do zawarcia określonej umowy, która jest poprzedzona negocjacjami. Podkreślają oni ponadto, że do oświadczeń tego rodzaju nie stosujemy przepisów o czynnościach prawnych (dotyczących zdolności do czynności prawnych, wad oświadczenia woli itp.).