Od kiedy małe przedszkola mogą liczyć na dofinansowanie z gmin?

– Od 1 stycznia 2009 r. Żeby otrzymać dofinansowanie, należy jednak wcześniej, bo do 30 września br., złożyć wniosek o dofinansowanie do urzędu miasta bądź gminy o przyznanie dotacji na rok następny. Gmina musi bowiem zaplanować taki wydatek w swoim budżecie. We wniosku podaje się przewidywaną liczbę dzieci, które będą uczęszczać do zespołu lub punktu przedszkolnego. O wsparcie może wystąpić prowadzący placówkę przedszkolną wpisaną do ewidencji gminnej. Gdyby prowadzący decydowali się na rozpoczęcie działalności już tej jesieni, powinni się liczyć z tym, że do końca bieżącego roku dotacji z gminy nie dostaną. Mogą natomiast szukać innych źródeł finansowania, np. z opłat uiszczanych przez rodziców czy z funduszy unijnych. Także gmina może, choć nie musi, wesprzeć taką inicjatywę. Na przykład Wrocław właśnie ogłosił program „Domowe przedszkole” i chce już dotować każde dziecko objęte edukacją przedszkolną w nowych formach.

Czy do zespołu lub punktu przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne, chore na astmę, cukrzycę czy np. z alergią?

– Na pewno dobrze byłoby, żeby w takich grupach znalazły się dzieci niepełnosprawne, na przykład niedowidzące czy mające trudności z poruszaniem się. Natomiast w przypadku dzieci przewlekle chorych problem jest bardziej złożony. Taka decyzja powinna być starannie przemyślana i podjęta wspólnie przez nauczyciela przedszkolnego, rodziców i lekarza. W małych placówkach nie przewiduje się bowiem zatrudniania lekarza czy pielęgniarki, nie ma też możliwości, by w razie pogorszenia stanu zdrowia nauczyciel zostawiał grupę bez opieki i odwoził dziecko do szpitala.

Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel w małym przedszkolu? Czy mogą być to kwalifikacje do nauczania początkowego?

– Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że musi to być nauczyciel wychowania przedszkolnego. Zamierzamy jednak jeszcze w tym roku zmienić rozporządzenie, tak aby mogli to być także nauczyciele nauczania początkowego. Zależy nam, żeby i jedni, i drudzy mogli uczyć zarówno w przedszkolach, jak i w początkowych klasach szkół podstawowych. Natomiast prowadzić zespół bądź punkt przedszkolny może dowolna osoba prawna lub fizyczna.

Czy osoba pomagająca wychowawcy przedszkolnemu też musi mieć wykształcenie pedagogiczne?

– Nie ma takich wymogów. Nie musi być to nawet osoba zatrudniona w placówce. Mogą to być rodzice czy dziadkowie dzieci albo wolontariusze. Trzeba jednak dopilnować, by mieli orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi.

Czy nauczyciela w punkcie lub zespole przedszkolnym trzeba zatrudniać zgodnie z Kartą nauczyciela czy z kodeksem pracy?

– Jeśli zatrudnia go gminna szkoła podstawowa lub przedszkole, to zgodnie z Kartą nauczyciela, natomiast jeśli to jest forma niepubliczna, to zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem o zatrudnieniu.

Czy w takim punkcie można zatrudnić emerytowanego nauczyciela?

– Tak. Emerytowany nauczyciel nie przestaje być pedagogiem. Oczywiście musi być to nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Wielu nauczycielom, zwłaszcza młodym, zależy na awansie zawodowym. Czy pracę w małych przedszkolach będzie można wiązać ze zdobywaniem kolejnych stopni nauczycielskich?

– Jeżeli będą to punkty prowadzone np. przez gminę czy firmę prowadzącą sieć przedszkoli, sądzę, że nie powinno być z tym problemu. Znajdzie się bowiem najprawdopodobniej osoba, która będzie opiekunem nauczyciela podczas stażu. Natomiast jeżeli nauczyciel zdecyduje się samodzielnie prowadzić taką placówkę, niestety trudno będzie o awans zawodowy, ponieważ nie ma kto się wówczas merytorycznie nim zaopiekować.

rozmawiała Zofia Jóźwiak