Czy można zarejestrować działalność gospodarczą, nie posiadając stałego ani tymczasowego zameldowania? Oczywiście firma posiadałaby siedzibę w wynajętym lokalu, jednak właściciel nie miałby żadnego meldunku. Czy lokal trzeba wynająć przed rejestracją działalności, czy też wystarczy we wniosku podać jego adres, a dopiero po wpisie do ewidencji podpisać umowę wynajmu na firmę?

Rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga posiadania meldunku stałego ani tymczasowego. Przepisy wymagają jedynie podania miejsca zamieszkania wnioskodawcy i adresu do doręczeń, a także miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a w przypadku gdy działalność ma być wykonywana poza miejscem zamieszkania przedsiębiorcy – także adresu głównego miejsca jej wykonywania oraz ewentualnie oddziału, jeśli został utworzony.

Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (które określa właściwy organ ewidencyjny) należy w tym przypadku rozumieć zgodnie z art. 23 ust. 1 usdg i dalej zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego jako miejsce, w którym przedsiębiorca przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie ma zatem przeszkód, aby złożyć wniosek bez posiadania meldunku, wskazując jedynie miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń i miejsce wykonywania działalności, na podstawie oświadczenia. Mieszkanie, w którym ma być prowadzona działalność, może być oczywiście użytkowane na podstawie umowy najmu. Nie ma zatem obowiązku okazywania tytułu do lokalu w toku rejestracji działalności gospodarczej, więc późniejsze zawarcie umowy najmu jest dopuszczalne.

Podstawa prawna: art. 27 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 nr 155, poz. 1095 ze zm.)

Autor jest partnerem w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór